Nepodceňujme své bezpečí! Zranitelní jsme i v domácím prostředí

Pro většinu z nás je domov místem, kde bychom se měli cítit nejbezpečněji. Bohužel, i doma je ale nutné počítat s tím, že se můžeme setkat s různými druhy nebezpečných situací. Dle statistik jsou senioři jednou z nejohroženějších skupin obyvatel, pachatelé je často vnímají jako snadnou oběť.

Hlavním nebezpečím, které seniorům doma hrozí, je krádež. Rozšířené jsou krádeže vloupáním, tedy situace, kdy lidé nejsou doma a pachatelé násilně vniknou do jejich obydlí s cílem ukrást cokoliv cenného. Pro většinu z nás jsou ale daleko více stresující situace, kdy jsou lidé doma a pachatelé se pod různými záminkami dostávají do jejich obydlí, kde je pak podvodem nebo krádeží nejen připraví o majetek, ale často jim i vážně ublíží.

Krádeže pod záminkou vstupu

Podobné příběhy vídáme v médiích často. Nic netušící oběti násilníky do svých domovů pustí v dobré víře sami, protože je považují za instalatéry, energetiky, pracovníky pošty apod. Jak je možné, že ten stejný scénář pachatelům stále prochází? Pro seniory je těžké rozpoznat, že se jedná o podvodníka. Nejjednodušší proto je dodržovat několik jednoduchých zásad, které podobným situacím zabrání. Vždy je lepší být trošku paranoidní a pak se tomu zasmát než být příliš důvěřivý a pak toho litovat.

Jak se správně chovat?

Udržovat dobré sousedské vztahy může pro někoho znít jako klišé, ale v praxi je to tím nejlepším preventivním opatřením. Nejen, že budete schopni rozeznat případné podezřelé lidi v blízkosti svého obydlí, protože víte, kdo tam bydlí, ale budete mít i jistotu, že v případě potřeby se můžete na své sousedy spolehnout.

Umožněte vstup do bytu jen osobám, kterým důvěřujete. Pachatelé se často snaží vytvořit psychologický tlak pod všemožnými záminkami, abyste jim otevřeli dveře a umožnili vstup do obydlí. Může to být vrácení přeplatku, havárie vody, vzkaz od příbuzných, tíživá životní situace a podobně. V případě, že někdo potřebuje akutní pomoc, obraťte se na někoho dalšího – policii, městskou policii, zavolejte sousedce, jestli by nemohla přijít. Doporučujeme to také člověku za dveřmi říci, že už mu voláte pomoc. Ve většině případů už toto odradí případné pachatele.

Pamatujte, že nemáte žádnou povinnost pouštět kohokoliv k vám domů.

Nepouštějte bez předchozího ohlášení nikoho dovnitř, popř. si ověřte totožnost údajného zaměstnance u společnosti, pro kterou má pracovat. Každý zaměstnanec, opravář a technik by měl být vybaven identifikačním průkazem, kde je číslo na firmu, pro kterou pracuje. V případě i těch nejmenších pochybností doporučujeme vždy si ověřit jeho totožnost na této telefonní lince.

Doma vždy používejte dveřní kukátko a vždy se přesvědčte, komu otevíráte. Pokud něco přebíráte, mějte dveře zajištěné řetízkem, nebo alespoň nohou.

Neotvírejte, pokud se nepřesvědčíte, kdo je za dveřmi.

Preferujte použití výtahu, ovšem vždy je lepší, abyste v něm nebyli sami s cizím člověkem.

Jmenovku na dveřích mějte vždy v množném čísle např. „Novákovi“.

Na plotě mějte ceduli „POZOR PES!“ i když psa nemáte. Může to odradit potenciální útočníky.

Jestliže se již ocitnete s pachatelem v obydlí, tak pokud to jde, snažte se opustit obydlí a dostat se do bezpečí. V případě, že by únik byl příliš riskantní, dejte mu vše, co chce. Nic nestojí za případná zranění. Pokud pachatel i tak pokračuje ve fyzickém napadání, je nejlepším řešením lehnout si na zem a krýt si citlivá místa – nohy přitáhnout k tělu a rukama si krýt hlavu.

Vloupání do bytu

Ani vloupání v době nepřítomnosti není dobré podceňovat. Velikou výhodou domácího prostředí je fakt, že je to naše území, a tudíž se můžeme v klidu a relativně snadno připravit na případné problémy. Resp. zabezpečit svůj domov natolik, že pro případné pachatele nebude zajímavý a raději zvolí nějaký jiný, snadnější cíl. V následujícím textu naleznete ty nejdůležitější tipy, jak zvýšit svoje bezpečí doma.

Jak správně zabezpečit byt?

Vždy zamykejte. Při odchodu i po příchodu.

Větší množství peněz v hotovosti je lépe uložit do banky

Pokud opouštíte obydlí na delší dobu (např. v období léta), tak doporučujeme udělat několik jednoduchých kroků, aby eventuální pachatelé nepoznali, že nejste delší dobu doma. Doporučujeme nastavit časový spínač na pár světel v obydlí, přesměrovat poštu a případně i požádat příbuzné či sousedy o několik nepravidelných návštěv obydlí.

Vhodně vybrané a instalované mechanické prvky zabezpečení mohou nejen odradit pachatele, ale bezesporu přispějí i k většímu pocitu bezpečí. Mezi doporučené prvky zabezpečení patří:

  • Kvalitní zámek, případně i přídavný zámek
  • Bezpečnostní dveře s odpovídajícími zárubněmi (rámem)
  • Panoramatické kukátko či videotelefon
  • Řetízek či jiná bariéra proti rozražení dveří
  • Dobré osvětlení ve všech prostorách domu i kolem něj – to platí především pro oblast vstupu do domu.

Pro všechny případy je dobré mít kopie všech dokladů, fotografie cenných věcí nejlépe i s výrobními čísly. Zvýší to nejen šance Policie na dopadení pachatele, ale také usnadní jednání s pojišťovnami při likvidaci pojistné události.

Jestliže přijdete domů a všimnete si nějakých známek násilného vniknutí, nikdy nechoďte dovnitř. Možný pachatel by mohl být stále vevnitř, či byste mohli znehodnotit stopy pro policii. Vhodnější je jít na bezpečné místo, například k sousedům, a zavolat na Policii.

Bezpečí pro seniory zvyšuje osvěta

Jak se správně zachovat v krizových a nebezpečných situacích učí osvětový projekt Bezpečí pro seniory. Jeho cílem je zvýšit úroveň bezpečnosti seniorů na území Prahy a následně i celé České republiky a stát se zdrojem relevantních informací souvisejících s bezpečností seniorů, a to jak pro širokou, tak odbornou veřejnost. Nejde pouze o to, zaměřit se čistě na jeden problém týkající se seniorů, ale poskytovat informace jak ohledně typických problémů pro seniory (podvodné prodeje, domácí násilí), tak i bezpečnosti obecně.

Podívejte se ne video, jak se správně v krizových situacích chovat.

Reklama