Jak zjistit únik plynu?

Únik plynu je bezesporu vážnou záležitostí, která může mít katastrofální následky. V následujícím článku si objasníme, jak unikající plyn detekovat, a jak si v takové situaci počínat.

Zemní plyn není při nadýchání přímo zdraví škodlivý. Proto u krátkodobého zhasnutí plamene hořáku stačí vypnout sporák a místnost pořádně vyvětrat. Zemní plyn a jeho zplodiny jsou jedovaté při nedokonalém spalování způsobeném většinou nedostatečným přívodem kyslíku.

Větší únik plynu odhalí typický zápach

Zemní plyn je bez zápachu, tudíž je pro bezpečnou distribuci uměle odorizován látkami, které zapříčiní, že plyn zapáchá. Tudíž při úniku plynu můžeme cítit typický zápach. Odorizace se provádí v odorizačních stanicích na výstupech ze stanic regulačních. Veškerý zemní plyn je tak po celý rok odorizován již před vstupem do plynovodních sítí. Provoz těchto stanic je nepřetržitě sledován dispečinkem.

Úniky plynu, stejně tak jako měření množství odorantu lze profesionálně detekovat pomocí speciálních přístrojů, které jsou určené jak pro domácí tak profesionální detekci. Běžně však v domácnostech přístroje pro detekci plynů nemáme, a proto je nutné spolehnout se na čich.

S detekcí malého úniku plynu pomůže pohled na plynoměr

Únik plynu můžeme zjistit také pohledem na hodiny plynoměru. Pokud budou  všechny plynové spotřebiče vypnuté, včetně plynového kotle, plynoměr nesmí načítat žádnou spotřebu. Dnešní plynoměry jsou natolik citlivé, že touto metodou lze únik plynu úspěšně detekovat.

Co dělat při úniku zemního plynu?

Při zjištění úniku zemního plynu v budově je nutné zhasnout všechny plameny, kterými jsou kotel, sporák či zapálené svíčky. Zajistit větrání prostor, uzavřít hlavní uzávěr plynu, vypnout všechny elektrické spotřebiče a nejlépe vypnout hlavní přívod elektrické energie. Nepoužívejte otevřený oheň a nekuřte cigarety!

Nezbytností je zavolat pohotovostní služby plynáren popřípadě uvědomit hasiče a policii, je-li únik v nepřístupných místech.

Reklama