Zvýšením důchodů si v průměru přilepšíme o 400 až 600 Kč

Začátkem roku přinášíme příjemnou zprávu. Od ledna dochází k navýšení všech státních důchodů. Základní výměra se zvýší o 150 Kč a 3,5 % z poměrové části. V průměru se důchody zvýší o 400 až 600 Kč.

Letošní valorizace penzí je podstatně vyšší než v minulých letech. V loňském roce došlo k navýšení základní výměry o 110 Kč a poměrové části o 2,2 %. Zároveň se plošně týká všech státních důchodů. Od starobního, přes předčasný a invalidní důchody až po pozůstalostní důchody. O zvýšení důchodu není nutno nijak žádat. K navýšení dochází automaticky.

Mohou důchod převzít děti?

Výplata důchodu patří výhradně jeho příjemci. Starobní důchod je splatný ve stanovené dny od 2. do 24. dne v měsíci. Co ale dělat, když si důchod například ze zdravotních důvodů nemůžeme převzít?

V případě dlouhodobé hospitalizace a z vážných zdravotních důvodů je možné, aby důchod převzal takzvaný zvláštní příjemce důchodu. Zpravidla se jedná o blízkou osobu, manžela či děti. Žádost se vyřizuje na městském úřadě obce, ve které má senior trvalý pobyt. K žádosti je nutné doložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nemohoucnosti seniora. I poté může být vyplácený důchod podroben náhodné kontrole, zda jsou finance vynakládány v nejlepším zájmu seniora.

Reklama