Změny v příspěvku na živobytí pro rok 2019: Výjimky pro výplatu dávek v poukazech

zdroj: www.pixabay.com

Závěrem loňského roku poslanci odsouhlasili legislativní výjimku, která umožňuje vybraným skupinám obyvatel čerpat příspěvek na živobytí výhradně v peněžní formě. Zavedení změny umožní lepší čerpání dávek seniorům starším sedmdesáti let či invalidům.

Reklama

Osobám v hmotné nouzi je vyplácen příspěvek na živobytí. Tato dávka slouží k pokrytí základních životních potřeb, ošacení, jídla či lékárenského zboží. Poslední dva roky je část příspěvku na živobytí vyplácena v poukazech. Cíl je jediný. Omezit zneužívání dávek a zamezit nákupu alkoholu a cigaret za příspěvek na živobytí.

Poukázky v hodnotě od 35 do 65 % příspěvku na živobytí dostávají osoby, které tuto dávku pobírají déle než šest měsíců. Senioři, invalidé či osoby žijící v pobytových sociálních službách ale mají problémy s jejich uplatněním. Poukázky totiž nepřijímají ve všech obchodech. A pro špatně pohyblivé osoby není mnohdy možné za poukázky nakoupit.

Poslanci proto schválili výjimku, podle které nebude příspěvek na živobytí v poukazech vyplácen:

  • osobám starším 70 let,
  • osobám s invaliditou třetího stupně,
  • osobám s omezenou svéprávností,
  • lidem žijících v pobytových sociálních službách,
  • lidem, o které pečují o osoby pobírající příspěvek na péči ve II. – IV. stupni závislosti,
  • osobám, kterým je poskytována péče ve zdravotnickém zařízení po dobu více jak jednoho měsíce.
Reklama