Zázraky se dějí

Před nedávnem proběhla médii zpráva o tom, že v sanatoriích Klimkovice zázračně uzdravují děti postižené různými typy ochrnutí.

 

 

 

 

Tým terapetů, který provádí novou metodu léčby zvanou Klim-Therapy, se proti slovu zázrak ohrazuje. Prý nejde o nic jiného než o propojení znalostí s tvrdou dřinou.

Znalosti spočívají ve specializovaném cvičení, v působení jodobromové solanky, v procedurách zaměřených na emoční a mentální zdraví a v podpůrných procedurách. Dřinu odvádějí fyzioterapeuti, rodiče a samotné děti. Úspěch metody Klim-Therapy spočívá ve speciálně vyškoleném terapeutickém týmu, ve vysoce individuálním přístupu ke každému dítěti a v úzké spolupráci s rodiči. Žádný článek nesmí vypadnout. Teprve pak, po dlouhém časovém úseku, nastává zázrak.

Lázeňství na Ostravsku má počátky v 19. století. Tehdy začal být v Darkově na Karvinsku využíván jedinečný léčivý zdroj, jodobromová solanka. Tato mořská přírodní léčivá voda vznikla v období třetihorního vrásnění. V Evropě se vyskytuje v Itálii, Rakousku, jižním Polsku a jedna z nejúčinnějších je na Ostravsku.

V 80. letech 20. století začala lázně Darkov ohrožovat těžba uhlí. Tehdy vznikla myšlenka vystavět lázně nové, které by Darkov nahradily. Pro stavbu nových lázní byl vybrán hýlovský kopec, místo s nejčistším vzduchem na Ostravsku. Projekt výstavby byl zahájen v roce 1989, 5. prosince 1991 byl poklepán základní kámen nových lázní a v roce 1994 byly lázně slavnostně otevřeny.

Architektem moderního komplexu se stal Ing. Arch. Zdeněk Kupka. Vytvořil neobyčejné dílo, o němž v roce 2011 profesor výtvarného umění Boris Jirků prohlásil, že se jedná o architektonickou perlu. Tato perla byla zasazena do lesního parku v podhůří Nízkého Jeseníku. Z lázní je nádherný výhled na panorama Beskyd, budovy areálu jsou funkčně propojeny a jejich součástí je i velkorysá kolonáda umístěná ve vnitřních prostorách hlavní budovy.

Někdy je těžké zázrakům uvěřit. Propojením znalostí a obrovské dřiny s opravdovou účastí však zázraky nastávají. V Sanatoriích Klimkovice k tomu podávají přesvědčivé důkazy.

[flagallery gid=5 name=Gallery]

Reklama