Zámecký park v Šilheřovicích

Zpěv ptáků, vysoké stromy, hluboké stíny, zelené plochy, košaté duby, romantické stavby, jezírka a rybníky. Sen? Ráj? Možná. Vítejte v zámeckém parku v Šilheřovicích.

 

 

 

Šilheřovický zámecký park v opavském Slezsku patří k největším parkům v českých zemích. Je proslulý rozlehlými palouky, návrším se zámkem, rybníkem s loveckým zámečkem a Evelyniným jezerem s ostrůvkem. Zámek byl postaven v letech 1787-1815 a v první polovině dvacátého století se stal velmi oblíbeným sídlem rodiny Rothschildů.

Samotný park byl budován po roce 1820 a postupně byl rozšířen až do dnešní podoby, tedy na rozlohu 98 ha. Terén parku je vlnitý, průhledy z jednoho palouku do druhého kontrastují s hustým stromovím, se solitérními stromy nebo skupinami.

Pozůstatkem původní krajiny jsou buky, v syté zeleni palouků působí impozantně mohutné duby. Ze skupin zaujme především skupina mohutných platanů a skupina pěnišníků, obě skupiny se nacházejí u zámku.

Park je protkán cestami, které umožňují romantické procházky s neopakovatelnými výhledy.

Významným prvkem parku jsou vodní plochy a pozůstatky romantických staveb. Ve svahu hlavního palouku pod zámkem dominuje vodní bazén s figurální plastikou (tzv. Neptunova kašna), na břehu prostředního rybníka lovecký zámeček a u rybníka na západním okraji parku velký skleník, dochovala se i drobná zahradní architektura. V lese na konci palouku se krčí romantická Švýcárna, k parku patřilo též několik pseudogotických vil pro hosty. U Evelynina jezera bývala vstupní brána se sochami, z ní se však dochovalo jen torzo.

[album: http://www.i-senior.cz/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Silherovice park/]

Rozlehlé travnaté plochy dnes umožňují v parku golfovou hru, podobně jako v daleko menším českém Štiříně.

Šilheřovický park není zvlášť dendrologicky bohatý, je však proslulý velkorysými výhledy z dlouhých cest, na kterých se střídá světlo a stín. Návštěvník je chvíli ponořen do temnoty vysokých listnatých stromů vzbuzujících dojem lesa, aby posléze stanul mezi obrovskými zelenými plochami, či byl překvapen romantickou stavbou nebo vodní plochou. Procházka zámeckým parkem v Šilheřovicích patří k neopakovatelným zážitkům v každé roční době, v každé denní i noční hodině.

Reklama