Zámecký park v Oldřišově

Dějiny mění krajinu a ženou její obyvatele z místa na místo. Před několika staletími býval Oldřišov městečkem s mnoha významnými městskými právy. Jak je tomu dnes?

 

 

 

Oldřišov leží pouhých osm kilometrů severovýchodně od Opavy, stranou dopravních tepen, v převážně odlesněné zemědělsky využívané krajině a patří mezi nejstarší osídlené lokality na Opavsku.

V dobách vrcholného středověku byl Oldřišov povýšen na město a stal se součástí opavského reformačního centra, nejvýznamnějšího v celém Slezsku, vývojem předbíhajícího reformaci českou.

V pobělohorské době protireformačního útlaku městečko pozvolna upadalo. V době, kdy byl Oldřišov součástí Pruska, byl městský charakter Oldřišova zcela potlačen. Dnes je z Oldřišova malá slezská vesnice.

Již ve 13. století stála v Oldřišově tvrz. Na místě tvrze byl pak po roce 1673 pány z Vrbna postaven barokní zámek, jehož budova byla ale v roce 1958 velmi znehodnocena přestavbou.

V okolí zámku je velmi dobře udržovaný zámecký park. Působí klidně a příjemně. Vzrostlé stromy jsou doplněny novou výsadbou, mezi stromy je umístěn bludný balvan. Kultivovanou krajinu odráží hladina rybníka. Putování zámeckými parky na Hlučínsku končíme právě zde, v nejmenším parku Hlučínska. Park je sice malý, ale působí nesmírně malebně a klidně. Nenajdeme v něm ani turisty, ani golfisty, ani pacienty. Jen místní obyvatele. Kouzlo parku je tady pro ně.

Pár set metrů od oldřišovského parku leží Služovice, vesnička, ve které kdysi jeden z kronikářů napsal vzkaz potomkům: „Chyb našich se varujte, dobro námi počaté rozmnožte pro lepší dny příští.“
Při pohledu na hladinu oldřišovského rybníka dostávají tato slova hluboký smysl.

[album: http://www.i-senior.cz/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Park Oldrisov/]

Reklama