Zámecký park v Kravařích

Osudy zámeckého parku v Kravařích byly dramatické. Počátek vypadal idylicky.

 

 

 

 

 

Majitelé panství nechali u barokního zámku vybudovat zámeckou zahradu se vstupní alejí lip, rozšířeným vodním tokem sloužícím jako nástupiště pro vyjížďky lodí po jezírku a se souměrně dekorativními záhony květin a plochami trávníku. Procházka kolem zámku ještě dnes dokáže evokovat pozdně barokní zámeckou společnost na procházkách kolem zámku a na projížďkách po klidných vodních hladinách.

Na základě barokní zahrady byl v 1. polovině 19. století koncipován krajinářský park. Zahrada se začala rozšiřovat o část okolní lesní krajiny, která do parku vnesla duch romantismu. Téměř rovný terén lužního území řeky Opavy umožnil vedení dlouhých průhledů parkovou krajinou, na paloucích i v okrajových stromových kulisách se uplatnily exempláře domácích dřevin.

V roce 1936 zámek vyhořel. V následujících desetiletích zámek, a s ním i park, chátral. Během 2. světové války park zcela zarostl, wehrmacht zde vybudoval dřevěné hospodářské budovy. Obrovské škody způsobil přechod fronty. Po válce se v prostorách zámeckého parku pásly ovce, dřevěné budovy postavené wehrmachtem byly ještě v 50. letech využívány k nejrůznějším účelům.

V roce 1962 byl v parku ustanoven zahradník. Posléze byly z parku vytlačeny všechny aktivity a v roce 1965 začala na základě projektu rozsáhlá rekonstrukce, která probíhá až do dnešních dní.

Park je dnes rozložen mezi dvě strouhy, romantický duch krajiny dotvářejí umělé rybníčky. Jádro parku s nejvzácnějšími dřevinami se nachází v okolí budovy zámku. Rekonstrukce krajinářských hodnot a prostorových vazeb byla navržena na základě původní soustavy prostorových os.

[album: http://www.i-senior.cz/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Kravare park/]

Osy se odvíjejí vějířovitě kolem dominantní kopule zámku. Palouk před severozápadním průčelím se táhne po celé délce parku a tvoří tak mohutný průhled krajinou. Palouk končí půl kilometru před hrází rybníka. Příčná západní osa vede průhled mimo park, do luk. Romantiku do tohoto průhledu vnáší kamenný mostek. Nejromantičtější průhledovou osou je osa jižní. Nabízí pohled na jezírko s ostrovem.

Rekonstrukce obnovila krásu solitérních stromů a skupin v rozsáhlých paloucích. Zvláštní pozornost si zaslouží dřezovec trojtrnný a monumentální ořešák černý před jižním průčelím zámku. K ořešáku se váže pověst o tom, že pod ním plakala Marie Terezie, když v roce 1742 prohrála Slezsko ve válce s pruským králem Bedřichem Velikým.

Park má dnes rozlohu 20 hektarů a v jeho části je golfové hřiště. Na park navazuje lužní les, řeka Opava a blízké rybníky, které dotvářejí nádherné scenérie okolí barokní perly Slezska, zámku v Kravařích.

Reklama