Z Radhoště na vory

Minule jsme se při našich cestách dostali na horu s dřevěným kostelem na svém vrcholu, na Radhošť. Nachází se v pohoří Beskydy a tvoří turisticky atraktivní celek s Pustevnami. Na Pustevnách se nacházejí stavby provedené v duchu lidové secese, byly navrženy věhlasným architektem Dušanem Jurkovičem. Atraktivitu místa zvyšuje lanovka, kterou je možné vyjet na Pustevny z Trojanovic, a socha boha Radegasta, ta se nachází na trase mezi Pustevnami a Radhoštěm.

Dnešní putování nás zavede do velmi romantické krajiny.

Základní ráz tomuto koutu světa dává řeka, která vzniká soutokem dvou menších toků. Řeka na části svého toku vyhloubila vápencovými bradly romantickou soutěsku, v níž vznikl v roce 1967 národní park.

Původní charakter lesního společenství tady vytváří pestrou mozaiku podhorského až horského stupně s výskytem teplomilných horských a vysokohorských druhů. Z fauny určitě zaujme čáp černý. Když budete mít štěstí, proletí vám přímo nad hlavou.

Soutěsku je možné zdolat splavením na vorech zvaných pltě. Vorařství má v oblasti velmi dlouhou tradici, bylo využíváno k přepravě zboží i lidí k Baltskému moři. Pltě byly tvořeny několika svázanými loďkami a byly ovládány pomocí bidel nebo vesel dvěma voraři.

Na pltích se dnes zboží nedopravuje, slouží jako turistická atrakce, tedy k přepravě lidí. Jak jinak se dostat k tajemné kráse místní přírody?

Splavení řeky je nádherným výletem. Řeka protéká hlubokými kaňony, její meandry se zařezávají hluboko do skal, nádhernou scenérii dotvářejí nepřístupná skalní bradla.

Voraři podávají k pohledovým zážitkům vtipný výklad.

Soutěsku je možné projít i pěšky, naučným chodníkem s deseti zastaveními.

Poznali jste místo dnešního výletu?

Eva Tvrdá
www.evatvrda.cz

Reklama