Z Benátek zpět do střední Evropy

Minulý výlet nás zavedl do Benátek, do města světoznámého karnevalu, romantických projížděk v gondolách a nepřeberného množství stavebních a kulturních památek. Dnešní výlet nás zavede do tišších míst, do oblasti, ve které se nachází soubor unikátních staveb z režného zdiva postavených v novogotickém slohu.

Tyto velké venkovské kostely i veřejné budovy byly postaveny na konci 19. a na počátku 20. století.

Nejvýznamnějším stavitelem oblasti byl v tomto období Josef Seyfried. Jeho osud je velmi zajímavý. Narodil se v rodině zednického políra. Po skončení obecné školy byl přijat jako elév do kanceláře stavitele v Opavě, později se stal varhaníkem a houslistou. Poznatky z architektury, hudby a historie získal samostudiem, vytvořil si bohatou knihovnu. Později své poznatky rozšířil studiem na stavební průmyslové škole v Holzminden.

Jako stavitele ho proslavil velkolepý novogotický kostel z režného zdiva, který vyprojektoval a vystavěl ve svém rodišti. Později zde postavil i budovu pošty, kláštera a několik soukromých domů.

Mezi jeho stavitelské počiny v oblasti patří i budova nemocnice, novobarokní, romantické i novogotické oltáře a kazatelny pro několik kostelů, novogotická bazilika a velký novobarokní kostel. .

Velmi působivá je jeho stavba novogotické baziliky sv. Jana Křtitele, kterou postavil jako poctu kolínské katedrále.  Mistrovské dílo, zmenšené a zjednodušené, tvoří komplex kostela se vstupní branou, hrobkou, farou a přilehlými budovami. Komplex stojí na kopci jako dominanta celé oblasti, vypadá, jako by za těch sto let, co stojí, srostl s krajinou.

Josef Seyfried významně ovlivnil architekturu celé oblasti, v níž nalezneme i mnoho staveb z režného zdiva v novogotickém slohu jiných autorů.

Poznáte cíl naší dnešní návštěvy?

Eva Tvrdá
www.evatvrda.cz

Reklama