Výklad z tarotu: Karta Poustevník sděluje, že cesta je cíl

Tarotové karty, ilustrační obrázek, zdroj: pixabay.com

Karta s číslem devět se jmenuje Poustevník. Nasbírali jsme životní zkušenosti a nyní je potřebujeme zpracovat, abychom je pochopili a mohli zmoudřet.

Reklama

Osoba Poustevníka mívá v pravé ruce rozsvícenou lucerničku. Je to světlo, které následovatelům Poustevníka svítí na cestu. Postava muže znázorňuje moudrost, lucerna prostředky k jejímu získání a cesta důležitou část našeho života, kterou nelze obejít, chceme-li najít sami sebe a dozrát, zmoudřet.

Pochopení životních zkušeností je mnohdy bolestnější než jejich sbírání. Velmi často k nám přicházejí životní zkoušky přes osoby v našem okolí, naše nejbližší. Tehdy máme velkou možnost uvědomit si, kým jsme, kam jdeme a k jakému cíli (životu) spějeme. A jdeme-li správně. Poustevník znázorňuje muže, který již prošel všemi úskalími života, pochopil jejich důvod a dokázal se s nimi vyrovnat. Odhodil všechny masky a potřeby a zvolil život v ústraní. Je ochoten nabídnout radu a pomoc každému, kdo o ni požádá. Poustevník našel svobodu v samotě a rozjímání. Není vázán hmotnými statky ani city. Dobře chápe svoji situaci a je šťasten.

Karta tedy naznačuje cestu ke zmoudření, duchovní cestu ve všech možných významech. Pokud se ptáme na vývoj konkrétní stiuace, jde většinou o dobře zvolenou variantu řešení. Tato karta nám naznačuje možnost nastoupení cesty, která povede k vytčenému cíli. Rozhodně to není karta vztahová, přímo je popírá. Pouze v případech vztahů rodičů s dětmi mluví o autoritě na jedné straně a úctě na druhé.

Negativní významy mluví o strachu ze sebe sama, o neschopnosti projevit se, závislostech na mínění okolí, nedospělosti, opakujících se chybách.

Klíčová hesla – Moudrost, cesta, řešení, dobrá rada, přirozená autorita, svoboda, duchovní vůdce, strach, závislost, chudoba, dieta.
Zdraví – Choroby stáří, kosti, zuby, nehty, srdce, krev a žíly, klouby, dieta, půst, zdravý životní styl.
Profese – Vedoucí pracovník, archivář, léčitel, historik.
Poučení – Cesta je cíl.

Reklama