Východ českého Slezska

Ve východní části českého Slezska leží několik malých měst s podobnou historií: zemědělské vsi se rozrostly díky prudkému průmyslovému rozvoji natolik, že jim byl ve druhé polovině 20. století udělen status města.

Jedno z malých měst této oblasti má však historii poněkud delší.

Jedná se o nejvýchodnější město České republiky, Jablunkov. Ačkoliv se může zdát, že název města má něco společného s jablky či s jabloněmi, není tomu tak. Název města je spojen se slovem „jablum“, které vzniklo z latinského gabella, což znamená poplatek. A poplatek se tady skutečně, jak dokládají i nálezy starověkých mincí, odpradávna vybíral. Platilo se za průchod jablunkovským průsmykem, významným strategickým bodem v nadmořské výšce 553 metrů.

Osada Jablunkov obdržela v polovině 16. století městská práva a od těch dob je centrem horské části Těšínska. Původní obyvatelé Jablunkova se nazývali Jackové, zajímavostí města je i to, že se zde choval dnes již vyhynulý ovčácký pes beskydský bundáš neboli slezský ovčák, který pomáhal s hlídáním ovcí.

Dnešní Jablunkov, kde žije přes 5 500 obyvatel, je proslulý dodržováním folklórních tradic. Probíhají zde za velkého zájmu veřejnosti národopisné slavnosti, které jsou spojeny nejen s Jablunkovem, ale i se sousední Dolní Lomnou.

Ostatní malá města dnešního Těšínska jsou úzce spojena s průmyslem. Obyvatelstvo těchto měst je zčásti původní s kořeny hluboko do minulosti, avšak mnoho obyvatel do těchto měst přišlo ve 20. století z nejrůznějších míst za prací. V každém z těchto měst dnes žije okolo sedmi tisíc obyvatel a všechna tato města mají za sebou velmi náročnou novodobou historii.

O která města jde?

Jsou to města v těsné blízkosti Ostravy: Vratimov, Šenov, Petřvald a Rychvald.

Město Vratimov má ve svém znaku novodobé symboly: ozubené kolo, uvnitř kola list papíru a na něm radlici. Radlice značí zemědělský původ obce, ozubené kolo pak těžký průmysl, díky němuž se z obce stalo město, a list papíru je symbolem velké vratimovské papírny, která vyráběla papír od svého založení v roce 1883 plných 100 let.

Šenov, německy Shönhof, tedy Krásný Dvůr, je podobně jako Vratimov moderním městem, avšak nalezneme zde překrásnou barokní památku, kostel Prozřetelnosti Boží z roku 1764. Tato stavba dává krásu Šenovu i dnes. U kostela se navíc rozkládá udržovaný park, který tady zbyl po zaniklém zámku a který centru Šenova dodává značnou romantiku.

Naprosto jinak působí centrum sousedního Petřvaldu. Na svahu nad městem se tyčí moderní novodobá radnice, místo náměstí tady mají obrovskou zelenou plochu, na niž navazuje moderní kulturní dům zasazený pod svah. Ještě v 90. letech minulého století městu dominovala těžba černého uhlí, přímo na území Petřvaldu vznikla již v 19. století řada šachet, avšak tato minulost je pryč.

Posledním z této skupiny měst je Rychvald, který byl povýšen na městys již v roce 1935, ale městem se stal až v osmdesátých letech minulého století. Zvláštností Rychvaldu jsou obrovské rybníky, které město obklopují. Některé z nich mají zvláštní názvy jako Skučak, Cigelňak nebo Kališčok. Rybníky vytvářejí v okolí Rychvaldu nečekané scenérie, od tohoto kraje se přírodní romantika neočekává.

Všechna malá města východního českého Slezska prošla v první polovině 20. století dvěma okupacemi. Ta první nastala na podzim v roce 1938, avšak okupanty tady nebyli tak jako v jiných částech Československa Němci. Českou část Těšínska po Mnichovu okupovali Poláci. Češi byli z Těšínska hromadně vyháněni, i z těchto malých měst jich muselo odejít na tisíce. Polskou okupaci však brzy vystřídala okupace německá. Novodobou tragédii těchto malých slezských měst završuje vyvraždění židovské komunity z Jablunkova.

Druhá polovina 20. století přinesla těšínskému Slezsku hlavně průmysl, který na jedné straně dával práci a podporoval růst populace, na straně druhé ale drasticky ničil životní prostředí. Města Vratimov, Šenov, Petřvald i Rychvald bývala šedivá a špinavá. Po útlumu těžby se však situace těchto měst změnila. Vratimov, Šenov, Petřvald i Rychvald se stávají cílem mnoha lidí, kteří hledají příjemné bydlení na pomezí mezi městem a venkovem.

Eva Tvrdá

 

 

 

Reklama