Vitální Orlová

Mezi Ostravou a Karvinou leží poměrně neznámé slezské město Orlová. Počtem obyvatel je toto město srovnatelné například s českým Pískem, Kolínem nebo Táborem, žije zde na 30 000 lidí. Avšak zatímco v oblasti Čech by Orlová díky počtu obyvatel byla významným sídelním centrem, v oblasti východního českého Slezska téměř zaniká.

 

Ztrácení Orlové má na svědomí především těsné sousedství významných měst slezské části ostravské aglomerace. Třistatisícová Ostrava leží jen 14 kilometrů od Orlové, do centra téměř šedesátitisícové Karviné je to z Orlové pouhých 10 kilometrů a do centra téměř osmdesátitisícového Havířova také jen 10 kilometrů.

Dnešní typ osídlení východní části českého Slezska dovoluje třicetitisícovému městu tak trochu zapadnout. Nebylo tomu tak ale vždy.

Orlová měla osud podobný mnoha slezským městům. Malá zemědělská obec Orlová se v 19. století díky nálezu uhlí a vzniku průmyslových podniků divoce rozrostla a v roce 1922 byla oficiálně povýšena na město.

Avšak Orlová se nestala jen významným průmyslovým centrem, stala se i nejvýznamnějším centrem slezského školství. V Orlové vznikla gymnázia, obchodní, zdravotní, průmyslové a vyšší školy, byly to školy české, polské i německé, vzniklo zde i muzeum, jehož sbírky dorostly 50 000 exponátů, byla zde zřízena nemocnice, po městě jezdila tramvaj.

Druhá polovina 20. století však městu přinesla zkázu. Těžba uhlí v regionu probíhala stále agresivněji. Důsledky důlní činnosti na počátku 60. let minulého století přivedly Orlovou téměř k zániku. Poškození budov ve městě bylo tak silné, že se uvažovalo o likvidaci města a přestěhování obyvatel do měst v okolí. Nakonec bylo zvoleno jiné řešení. V roce 1963 se v oblasti Lutyně začalo s výstavbou nové Orlové, a tak je dnešní Orlová městem sídlištního typu.

Stará Orlová zanikla. Ve městě bylo na 2 000 budov srovnáno se zemí, muzeum ukončilo činnost a jeho exponáty byly rozptýleny do sbírek muzeí celého Československa, školy byly přestěhovány do sousedních měst, tramvajová i železniční doprava ve městě byly zrušeny. Ztracené město se zatím nepodařilo nahradit. Zbylo z něj jen torzo. Bývalé centrum Orlové dnes spadá do ochranného památkového pásma Orlová, které se v posledních letech nová Orlová pokouší revitalizovat. Pohled na zbytky historického jádra, nad nímž se tyčí monumentální slohově čistý pseudogotický trojlodní kostel Narození Panny Marie s přilehlým bývalým zámeckým parkem, je impozantní.

Dnešní Orlová je městem sídlištního typu. I tato nová Orlová je však už letitá, a tak probíhá v mnoha jejích částech rekonstrukce a revitalizace. Přestože jde o město sídlištního typu, najdeme zde několik výjimečných staveb. Patří mezi ně budova orlovského gymnázia, která získala v roce 1996 cenu Grand Prix Architektů, nebo třeba budova městské knihovny.

Zdá se, že město, které bylo nedávno téměř zničeno, má v sobě dostatek vitality a jen tak zaniknout nehodlá.

Autor: Eva Tvrdá

 

Reklama