Velekněz je kartou odříkání a zapření. Co vás čeká, když si jí vytáhnete?

Karta Velekněz má číslo 5. Znázorňuje mužský princip a seberealizaci, ale již ve vyšší rovině. Zatímco předchozí karta Císař vypovídá o potřebě řešení problémů v každodenním životě, tato karta nám nabízí možnost dosáhnout svých nejvyšších ideálů a snů.

Reklama

Čím výše a dále, tím lépe – tak by se dalo zjednodušeně shrnout poselství karty Velekněz. Mluvíme o duchovních principech, vysokoškolském studiu, dalekých cestách, dosahování nejen velehorských vrcholů. Pokud toužíme po neobyčejném životě, jsme k němu zpravidla předurčeni. Nejde o průměrný život, kdy vše plyne celkem bez problémů a my nemáme důvod se rozvíjet. Lidé, které čeká neobyčejný život, dosahují vysněných cílů za předpokladu, že dokázali vynaložit velké úsilí k vyřešení předchozích velkých problémů a tím posílit svou vůli. Bez silné vůle není splněných výjimečných přání ( průměrní lidé mívají průměrná přání).

Duchovní cesta je cestou odříkání, sebezapření, přímého směřování k naplnění dané vize, většinou dokonalé. Nelze dělat kompromisy, neboť tím člověk zrazuje sám sebe a již v zárodku brání dosažení svého cíle. Stejně by se dala charakterizovat i cesta úspěšného člověka. Nic nejde snadno, ale pokud před sebou máme jasný cíl, ke kterému směřujeme, nic a nikdo nás neodradí.

Negativa karty pak vyplývají automaticky – neschopnost dosahovat cílů, nedostatek vůle, upjatá morálka, fanatismus, sektářství, závist, nenávist, malost, přehnaná opatrnost, strach.

Pokud si kartu Velekněz vytáhneme spolu s kartou Slunce, mluvíme o mimořádném bohatství a přízni osudu. Spolu s kterýmkoliv Esem pak mluvíme o mimořádné příležitosti, v oblasti dle charakteru Esa.

Klíčová hesla – dosažení cílů, ideály, silná vůle, čistota, vyšší princip, duchovní cesta, filozifie, nalezení ochranných prvků, cizina, daleké cesty, studium jazyků, extrémní sporty.

Zdraví – klouby, krev, dobrý lékař, léčitel, vleklé choroby.

Profese – duchovní, lékař, léčitel, cestovatel, spisovatel, filozof, novinář, povolání, které je nám koníčkem.

Poučení – Když ne teď, tak kdy?

Reklama