Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v roce. Proč si doma vystavujeme betlém a zdobíme stromek?

zdroj: pixabay.com

Vánoce jsou bohužel čím dál více o konzumu, důležité je nakoupit co nejvíce dárků a dopřát si bohatou hostinu. Ve skrytu duše ale všichni víme, že smyslem Vánoc je úplně něco jiného.

Reklama

Připomeňme si, co o čem jsou tyto významné křesťanské svátky, a zavzpomínejme na pravé vánoční tradice.

Vánoce jsou významné křesťanské svátky

Vánoce se slaví ve dnech 24. – 26. prosince. Vánoce jsou významné křesťanské svátky, ve kterých si připomínáme narození Pána našeho Ježíše Krista. Vánoční svátky jsou Štědrý den, svátek Narození Páně nebo taky Boží hod vánoční a svátek sv. Štěpána. Celý vánoční cyklus pak končí svátkem Tří králů, dnem 6. 1.

Tradice vánočních betlémů

Sv. František z Assisi založil tradici vánočních jesliček. V roce 1223 na Vánoce nechal sv. František postavit v jeskyňce u vsi Grecio, nedaleko města Assisi, jesle vystlané senem. K jeslím přivedl osla a vola a v tomto prostředí kněz sloužil slavnostní mši. Sv. František přitom zpíval evangelium o narození Páně. Dle legendy se v jeslích zjevilo Jezulátko, které sv. František vzal do náruče a zulíbal. Členové františkánského řádu pak ve středověku šířili stavění jeslí v kostelích po Evropě. V průběhu dalších staletí byly jesle postupně opatřeny betlémskou krajinou, postavami, Pannou Marií, sv. Josefem, Třemi králi, pastýři, ovčáky a figurkami zvířat, například ovcí a koní, a tak se z nich staly betlémy. V době baroka vznikaly i první lidové betlémy, kterési věřící velmi oblíbili. Taky v dnešní době betlémy k Vánocům prostě patří. V mnoha domácnostech mají své vlastní, mnohdy starobylé a vzácné betlémy.

Tradice vánočních stromků

Zdobení vánočních stromků je zvykem mladším než stavění betlémů. První zmínka o vánočním stromku zdobeném ovocem, sladkostmi a papírovými ozdobami, pochází z roku 1570 z brémské kroniky. Vánoční stromek stál v cechovní budově, kde byly pozvány děti řemeslníků. Z Německa se vánoční stromek v 18. a 19. století rozšířil po celé Evropě. První vánoční stromek na rakouském císařském dvoře ve Vídni stál v roce 1816. V Praze prý poprvé vystrojil vánoční stromek roku 1812 režisér Stavovského divadla pan Liebich, který ho znal z rodného Bavorska. Záhy se pak objevil vánoční stromek u české šlechty a v měšťanských rodinách. Roku 1843 psaly pak již Pražské noviny o nakupování stromku na Vánoce jako o zcela běžné věci. Na českém venkově se vánoční stromek rozšířil někdy v druhé polovině 19. století, na moravském venkově pak koncem 19. století.

Vánoce v lidové pranostice:

  • Vánoce na ledě – Velikonoce na blátě.
  • O Vánocích obloha čistá a jasná – bude úrodný rok.
  • Jsou-li na Vánoce světlé noce, bude dost chleba i ovoce.
  • Vánoce – vánice.
  • Jak vánoce obílí stromy sněhem, tak posype je jaro květem.
  • Na Vánoce mnoho hvězdiček, slepice ponesou mnoho vajíček.

autor: Jiří Glet

Reklama