Učíme se Tarot: Základní způsoby výkladu tarotových karet

Lákají vás tarotové karty? Rádi byste znali princip jejich výkladu? Možností, jak tarotové karty vykládat existuje více. Pro začátek vysvětlíme dva základní způsoby. Vzhledem k počtu karet, které zatím známe, se zaměříme na výklady, při kterých nám karty dají možnost porozumět jim do hloubky.

Karty mícháme dle vlastního uvážení, sami zvolíme, co nám nejlépe vyhovuje. Popsaná pravidla jinde jsou pouze způsoby lidí, kteří je popsali, ne nutností a pravidlem pro ostatní.

Denní karta

Toto je způsob, jak poznat smysl každé karty. Ráno si vytáhneme jednu z karet, popřemýšlíme o ní a celý den zjišťujeme veškeré její významy sledováním všeho, co nás potká, napadne, osloví. Odhoďme kritičnost a pochybnosti, karty nelžou. Je dobré začít s vytažením denní karty hned, jakmile se rozhodneme pracovat s Tarotem. Později, až budeme znalí výkladu Tarotu, přijde období, kdy sami k sobě nebudeme poctiví a vytažené karty, které nebudou odpovídat jak bychom chtěli, vrátíme a budeme vytahovat další a další. Zamotáme se do pastí vlastního ega a s pokorou budeme nuceni začít znovu.

Jednou kartou můžeme odpovídat i na položené otázky druhým člověkem, ale je to zbytečné, když máme možnost použít 78 karet. Vypovídající hodnota více karet je přesnější a pochopitelnější.

Výklad tří až pěti karet

Jednoduchým způsobem zodpovídání otázek je vytažení tří karet. Můžeme je rovnou pokládat obrácené obrázkem nahoru. Položíme první kartu a druhou vedle ní vlevo, třetí vpravo. První karta uprostřed nám ukazuje základ situace, dotazu. Karta vlevo prvotní vliv, podmínky vzniku situace, pohnutky tazatele, minulé vlivy. Karta vpravo pak směřování, budoucnost, vývoj.

Pokud není odpověď dostačující, položme další kartu pod středovou a pátou kartu nad ni. Spodní karta nám ukáže základ situace, velmi upřesněný spojením s již vyloženými kartami. Horní karta nám osvítí celý charakter situace a jejího průběhu – například pokud všechny karty budou pozitivní a jediná horní negativní, vývoj spěje k dořešení a úspěchu dle karet, ale za cenu obtíží, které znázorňuje horní karta.

Daniela Růžková

Reklama