Trocha středověku

Minulé putování nás zavedlo na středomořský ostrov do starobylého města, v němž byla významná gotická katedrála přestavěna na mešitu. Byli jsme na ostrově Kypr, který je křižovatkou mezi Evropou, Asií a Afrikou, ve městě Famagusta, v mešitě Lala Mustafa,  bývalé katedrále sv. Mikuláše.

Dnes se podíváme na jedno místo ve střední Evropě, kde je uložena vzácná památka, tzv. turínské plátno.

Církev o tomto plátně tvrdí, že do něj bylo zabaleno Kristovo tělo poté, co bylo sňato z kříže. V plátně je otištěna mužská postava vysoká 170 – 180 cm, s dlouhými vlasy a s vousy, stáří muže je odhadováno na 35 – 40 let.

Plátno je od středověku uloženo v Turíně. Jeho pravost byla mnohokrát zpochybňována. Od roku 1978 bylo plátno mnohokrát vědecky zkoumáno v mnoha nezávislých laboratořích. Výsledky testů původ plátna zatím neobjasnily. Nadále zůstává tajemstvím.

Plátno jako vzácná relikvie má na světě 40 kopií, jen jedna z nich se dostala do střední Evropy. Byla objevena při rekonstrukci klášterního kostela v roce 1999. Objevení plátna bylo velkou senzací, nikdo něco takového v této lokalitě nepředpokládal. Klášter sice patří k velmi starým objektům a na jeho barokní přestavbě se podíleli tehdejší přední stavitelé, jenže ve 20. století prošel obdobím zkázy. Z kláštera se stal internační tábor pro řeholníky a řeholnice z různých řádů. Úpadek objektu byl zastaven v 90. letech, kdy začala jeho rekonstrukce, při níž byla objevena vzácná kopie turínského plátna. Dnes je tato relikvie v klášteře vystavena.

Pokud ještě nevíte, kam jsme dnes vedli zvídavé kroky, mám malou nápovědu: v klášteře byla už od středověku významná škola, mezi její slavné absolventy patřil například první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, nebo významný dějepisec Bohuslav Balbín, ale také spisovatel Alois Jirásek.

Eva Tvrdá
www.evatvrda.cz

Reklama