Tarotová karta VIII. Spravedlnost říká, že sklízíme to, co zasajeme

Karta Spravedlnost má číslo 8. Je první osudovou kartou Velké arkány. Osudovost znamená zásadní význam, který se nemění vlivem ostatních karet.

Reklama

Osud, který se nám prostřednictvím karet ukazuje, zpravidla značí vztyčený prst, varování, důrazné upozornění. U vztahů pak především situace, které musí proběhnout mezi danými lidmi a nemá cenu před nimi utíkat. Osud nás doběhne hravě a situace a řešení proběhnou, jen pro nás budou bolestivější.

Tato karta mluví o smlouvách, úřednících, úředních jednání, obhajobě, státní správě, dědických řízení, rozvodových stáních, policii, policistech, soudech. Nejde pouze o soudy světské, ale také o tzv. boží mlýny, vyšší spravedlnost a zásah Osudu. Nabádá nás k harmonii, kterou nás nutí hledat v sobě. Pokud ji nalézáme, bývá i výsledek pozitivní, nebo spíše spravedlivý. Pokud ji v sobě nemáme, nebo harmonii kolem sebe nevytváříme, měli bychom k sobě začít být poctiví, dokud nezačalo být opravdu zle. Dokud není pozdě.

Karta sama o sobě nemá pozitivní či negativní významy, proto většinou není možné získat odpověď pouze z ní. Ostatní karty jasně naznačí směr vývoje konkrétní situace a my se můžeme sami sebe ptát, proč to muselo dojít až sem.

Klíčová slova – osud, spravedlnost, nemožnost kompromisu, poctivost, rovnováha, soud, rozvod.
Zdraví – ledviny.
Profese – soudce, právník, policista, úředník, notář.
Poučení – sklízíme, co zasejeme.

Před mnoha lety, když jsem začínala karty vykládat, nosila jsem je všude s sebou a každého nutila, aby se na něco zeptal. Ve čtvrtek jsem mívali s přáteli posezení a při jednom takovém se mě kamarádka zeptala na jednoho našeho známého, který ten večer na srazu chyběl. Měl tehdy problémy v práci, rozváděl se, měl dluhy. Vytáhla jsem kartu Spravedlnost a následně doplňující karty Krále a Královnu Kalichů, popravdě jsem kamarádce řekla, že nevím, co to znamená. Druhý den dopoledne mi volala, že náš známý ten večer spáchal sebevraždu.

Reklama