Svatý Augustin dělá z tepla stín

Augustinské pranostiky vyjadřují na roční křivce teplot vzduchu sestup. Končí srpen a s ním vedra a přichází devátý měsíc roku. Velká část září patří v moderních kalendářích k letním měsícům. Naši dávní předkové však srpen a září za léto nepovažovali, podle nich už v těchto měsících bylo léto pryč. Ve středověku bylo v srpnu a září poletí a v počátcích novověku podletí.

Staré členění roku můžeme vyčíst například z českého kalendáře na rok 1489. Zimu tehdy tvořily měsíce prosinec a leden, za jarní měsíce byly považovány únor a březen, v dubnu a květnu přicházelo podletí, léto, to byl červen a červenec,  v srpnu a září přišlo poletí a posledním ročním obdobím byl podzim, který spadal do října a listopadu.

Slova poletí a podletí budeme v nejnovějším Slovníku spisovné češtiny hledat marně. V roce 1964 bychom slovo podletí ještě našli, označovalo se jím však nejen období pozdního jara a časného léta, ale i období před počátkem podzimu. Dnes už pevně rozlišujeme čtyři roční doby. Jsme ochotni připustit pouze existenci tzv. babího léta, které se dřív označovalo jako léto svatého Václava.

Počátek září patří v lidové pranostice svatému Jiljí, neboť: Svatý Jiljí své počasí pevně drží. Jedná se o 1. září a nejstarší česky zapsané sledování počasí tohoto dne spadá do počátku 17. století. Je zajímavé, že k tomuto dni není tehdy uvedena žádná pranostika, ale den se považuje za kritický (criticus), tedy za den, který ukazuje charakter nastupujícího počasí.

Sledujme tedy, jak se 1. září Jiljí bude tvářit. Lidová meteorologie nám ke snadnému věštění poskytuje tato rčení:

Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje. Jaké počasí o svatém Jiljí, takové bývá celý podzim. Pro ornici i osení výhoda, když na Jiljího slunná pohoda. Jiljí jasný – podzim krásný. Když na svatého Jiljí prší, celý podzim voda crčí. Je-li střídavě na Jiljí, je střídavé podletí.

Svatý Augustin udělá sice na konci srpna z tepla stín, ale slunné dny v září bývají velmi teplé a průměrná měsíční oblačnost je nejnižší z celého roku. Barvy nastupujícího podzimu a doznívající letní počasí propůjčují září silný půvab, půvab pozdního léta.

Eva Tvrdá

Reklama