Společenská etiketa pohřbu aneb Jak se důstojně rozloučit s našimi blízkými

zdroj: Pixabay.com

Rozloučit se s naší blízkou osobou je těžké. Bolí to a pláči se mnohdy neubráníme. Není ani důvod, slzy sice nejsou žádným předepsaným a nuceným pravidlem, ale k rozloučení patří. Ovšem přes stesk a pláč je nutné zařídit mnoho věcí a dodržet několik pravidel etikety.

Reklama

Jak zařídit smuteční obřad?

Ač je organizování pro blízké zesnulého velmi těžké, je nutné zařídit mnoho věcí ohledně pohřbu. Dobrou zprávou je, že oslovíte-li kvalitní pohřební službu, pak už máte na půl vyhráno. Pohřební služba se o zesnulého postará a připraví ho na jeho poslední rozloučení.

Na vás bude, abyste vybrali parte s vhodným textem, květiny, věnce a domluvili se na tom, kdo pronese smuteční řeč a se zesnulým se za všechny rozloučí. Dnes pohřební služby všechny tyto nezbytnosti nabízí a s patřičnou úctou vám vše pomohou zařídit. Na vás bude jen vybrat a následně rozeslat smuteční oznámení.

Pohřební etiketa

Smuteční oznámení

Parte je vhodné rozeslat všem z rodiny, známým a přátelům v dostatečném předstihu. Pokud je to možné, pak je vhodnější variantou smuteční oznámení doručit osobně. Už ze smutečního oznámení by mělo být jasné, zda se bude jednat o obřad pouze v rodinném kruhu nebo i pro širokou veřejnost. Stejně tak je vhodné na parte přidat informaci o církevním či občanském pohřbu. Hosté by měli mít dostatek času na změnu svého harmonogramu, aby se mohli pohřbu účastnit.

Oblékání

Na pohřeb je nežádoucí přijít ve světlých barvách. Přímí příbuzní by měli být celí v černém. Ženy zakrytá kolena, černé punčochy a boty. Muži by měli obléknout černý oblek, bílou košili, černou kravatu a černé boty. Ostatní hosté by se měli držet střídmosti.

Květiny a věnce

Věnce i květiny se domlouvají již předem s pohřební službou. Květiny si proto před obřadem vyzvednete a k rakvi se přidávají vždy před začátkem obřadu. Pokud však není domluveno, že po obřadu bude provedeno uložení ostatků do země. V tomto případě se květiny dávají k rakvi až u hrobu. Věnce jsou vždy pohřební službou již připraveny v obřadní síni u rakve.

Smuteční obřad

Ke smutečnímu obřadu je vhodné se dostavit vždy s jistým časovým předstihem. Hostům postačí rezerva 5 minut a přímým příbuzným 30 minut. Přijít pozdě na smuteční obřad je velkým projevem neúcty k zesnulému. Rodinní příslušníci v obřadní síni vždy sedí nejblíže k rakvi zesnulého.

Řečník

Řečníkem může být někdo z rodiny, profesionál z pohřební služby nebo kněz v případě církevního pohřbu. Je vhodné řečníkovi přiblížit život zesnulého, aby samotný projev působil lidsky a byl pro všechny zúčastněné příjemným zavzpomínáním.

Projev soustrasti

Upřímná soustrast se nepřeje! Tento nešvar je bohužel na pohřbech čím dál častější. Projev soustrasti samozřejmě k pohřbům patří, ale je nutné ji správně formulovat. Vždy tedy stačí říct upřímnou soustrast. Kondolovat však lze i jinými způsoby. Mnohdy například stačí pevné stisknutí ruky, které je jasným projevem soustrasti.

Smuteční hostina

Na smuteční hostinu není nutné zvát všechny účastníky pohřbu. Účastní se jí pouze pozvaní hosté. Na hostině je vhodné zavzpomínat na zesnulého. Zcela vyvarovat byste se měli tématu dědictví. Pro řešení majetků bude prostor v dědickém řízení u notáře.

Projev smutku

Každý pozůstalý řeší smutek po svém. Někteří ještě dlouho po pohřbu chodí v černém oblečení a jiní nosí černou stužku. Projev smutku je velmi individuální záležitostí a je to na každém z nás, jak se s touto situací vypořádá. Není vhodné pozůstalé jakkoliv moralizovat. Je to čistě jejich soukromé rozhodnutí.

Reklama