Školství ve starověkém Římě položilo základy současného vzdělávání

Školství ve starověkém Římě vynikalo sofistikovanou strukturou a v podstatě položilo základy současného vzdělávacího systému. Vysvětlíme, kdo to byl magister ludi a proč se prázdninám říkalo psí dny.

Římské přísloví hlásalo: „Non scholae, sed vitae discismus“ – ne pro školu, ale pro život se učíme. V římských městech chodívali chlapci a dívky do školy již brzo ráno. Obvykle bylo více chlapců než dívek, neboť školní docházka nebyla povinná a někteří rodiče dívky do školy neposílali. Tyto dívky zůstaly doma a učily se vykonávat domácí práce.

Děti chodily do školy od svých sedmi let a vyučoval je učitel zvaný magister ludi. Děti se učily číst, psát a počítat. Psát se děti učily na voskových tabulkách, které měly dřevěný základ, ve kterém byl vyhlouben mělký prostor vyplněný voskem. Děti používaly ostrý kovový bodec, zvaný stylus, kterým vyrývaly do vosku písmo. Římané používali taky malé poznámkové bloky, které byly vyrobeny z velmi tenkých kousků dřeva spojených spolu koženými řemínky. Běžně však Římané psali na papyrus, který se stáčel do svitků a vyráběl se ze stejnojmenné rostliny. Na papyrus se psalo perem a inkoustem.

Po pěti letech děti přestoupily na střední školu, vedenou učitelem zvaným grammaticus. Zde se děti učily řecké a římské literatuře, aritmetice, geometrii a astronomii. Někteří nadaní studenti, zejména z bohatších rodin, dokončili své vzdělání s profesory, kteří jim poskytovali lekce a diskuze. Rodiny těchto studentů si mohly vybrat z několika měst, kam mohly poslat chlapce, aby získali toto vyšší vzdělání na starověkých univerzitách. Jedním z oblíbených míst byly Athény v Řecku. Řekové měli vždy mnoho center vzdělání dlouho před Římany a Římané obdivovali řeckou literaturu a umění. Římský politik Cicero například v centrech vzdělání, v těchto starověkých univerzitách, strávil dva roky.

Římané poprvé v dějinách zavedli letní prázdniny, na které se těší stále nové a nové generace žáků a studentů. Letní prázdniny nazývali dies caniculares – psí dny. Byly v období od 21. července do 24. srpna. Název dostaly prázdniny podle Síria – Psí hvězdy, která byla dobře viditelná právě v tomto letním období.

Reklama