Senioři za volantem nemusí znamenat nebezpečí. Kdy jít na první pravidelnou kontrolu?

Ačkoliv se senioři řadí k rizikovým skupinám, které mají na svědomí více dopravních nehod než mladší ročníky, nemusí jít o pravidlo. Stačí dodržovat bezpečnostní opatření, jako jsou třeba pravidelné zdravotní prohlídky.

Zákonem daná povinnost

Aktivním řidičům starším 60 let vzniká povinnost pravidelných lékařských prohlídek z důvodu potvrzení způsobilosti řídit motorové vozidlo. První kontrola je stanovena na věk 65 let, další ve věku 68 let, následně pak každé dva roky. Jestliže si senior sedá za volant bez potvrzení od praktického lékaře, koleduje si o finanční pokutu ve výši až 10 000 Kč a hlavně o odebrání řidičského průkazu po dobu 6 – 12 měsíců. S tím se nese i další nepříjemnost, a to znovuzískání oprávnění řídit, které je podmíněno krom jiného i psychologickými testy, jejichž cena se pohybuje v řádech tisíců.

Co může být překážkou v získání doporučení řídit auto?

Kontrolní lékařská prohlídka probíhá u praktického lékaře, přičemž ten je oprávněn poslat seniora na doplňující odborná vyšetření. Není tak výjimkou prohlídka u očního lékaře nebo jiného specialisty. Právě zrak je jedním z hlavních faktorů, který hraje roli při posuzování celkového zdravotního stavu. Rozhodující jsou chronická onemocnění, při nichž existuje nutnost pravidelného užívání léků. I ty totiž mohou výrazným způsobem ovlivňovat schopnost seniora zvládat běžný silniční provoz. Často způsobují zpomalené reakce, malátnost, nesoustředěnost.

Senior sám by měl vědět, jak se cítí

Každý řidič, a senior obzvlášť, by měl brát v potaz svou aktuální kondici. Necítíme se každý den právě fit. Je proto víc než vhodné nepodceňovat fyzickou či psychickou nepohodu a v takovém případě za volant zkrátka nesedat. Uvědomme si, že s přibývajícím věkem schopnost rychlých reakcí a flexibilita ztrácejí na intenzitě. Pokud máme sami podezření, že není vše úplně v pořádku, je na čase si to přiznat a auto neřídit.

Reklama