Sedávej, panenko, v koutě?

Náš elektronický věk nejvýstižněji charakterizuje rychlost. Bez rychlých aut, letadel a internetu se neobejdeme, bez rychlosti a dravosti jsou šance na úspěch mizivé. Lidská společnost se na počátku 21. století dramaticky změnila. Poznáme to i z toho, že některé lidové moudrosti, které si generace před námi předávaly, ztrácejí svou platnost.

Jednou z vět, které dnešní dívky stěží při výchově uslyší, je věta: Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná, najdou tě.  V dnešním světě nelze být skromným a nenápadným. I ty nejuzavřenější povahy se snaží o prosazení, protože jsme denně svědky toho, jak lehce kdejaká hloupost porazí dobré myšlenky, stačí hloupost obratně a razantně podat.

Kdysi se říkávalo: Dobrý kůň i ve stáji kupce najde, nebo:  Dobré zboží se chválí samo.  Dokázal by dnes někdo tohle poradit mladým lidem? Jak by asi dopadli, kdyby se těmito starými moudrostmi řídili? Marná sláva, doba se změnila a tyto staré pravdy vůbec neplatí.

Drž se, ševče, svého kopyta. Další věta, jejíž platnost zanikla. Svět se natolik zrychlil, že nám pro jeden život jedna práce byť sebelépe odváděná nestačí. Obory vznikají a zanikají s obrovskou rychlostí, a kdo trvá na tom, že se bude držet svého oboru zuby nehty, zanikne spolu s ním. Dnešní svět chce, abychom byli flexibilní, abychom se dokázali neustále měnit a přizpůsobovat se.

Moudřejší ustoupí. I platnost této věty se dnes otřásá v základech. Je opravdu moudřejší ten, kdo ustoupí? A kam až lze ustupovat? A hlavně komu? Podobně dnes působí i věta: Spěchej pomalu. Možná má tato rada své racionální jádro, ale řídit se jí v dnešním světě, to zavání kolapsem. Na každém rohu číhá shon a spěch, společnost táhne kupředu rychlost. Vyžadovat cokoliv pomalu může mít těžké následky. Naše rozhodnutí a naše reakce by měly být v souladu s okolním světem, tedy rychlé, pomalá reakce může ohrozit život.

Kdysi se také říkalo, že: Trpělivost nese růže.  Naše netrpělivá doba tohle vůbec nepřipouští. Každý ví, že pěstování květin, a růží obzvlášť, už není záležitostí trpělivosti. Nejkrásnější růže přinášejí genetické zásahy, zrychlování podmínek pěstování a rychlý transport ke konečnému spotřebiteli.

A tak se zdá, že moudrostí našeho věku bude věta: Změna je život, doplněná úslovími o rychlosti:  Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Věty oslavující trpělivost, skromnost, ústupnost a stálost z moudrostí lidové slovesnosti zřejmě postupně zmizí.

Eva Tvrdá
www.evatvrda.cz

Reklama