S čerty nejsou žerty

Lidová moudrost označuje neidentifikovatelné zlo, které existuje nezávisle na našem vědomí, či na naší vůli, pojmem čert. Čert se nachází kdekoliv a kdykoliv a je o něm známo, že nikdy nespí. Čerta není radno podceňovat a rozhodně nepomůže myslet si, že je jenom vymyšlený.

 

Jedna z lidových moudrostí říká, že Není toho kostelíčka, aby při něm čert svou kapličku neměl. Zlo je všudypřítomné, má svůj stánek i na těch nejušlechtilejších místech a stále čeká na skulinku, kterou by nás stáhlo do své moci. Nejmilejší nástroj čertů je vábení, což pěkně vyjadřuje přísloví: Čert má mnoho cukru, a proto činí hřích sladším. Sladkost hříchu se ale přejí a my si pak uvědomíme jinou lidovou zkušenost: To mi byl čert dlužen.

Lidé si už dávno všimli, že se zlem se musí jednat opatrně a taky že je docela těžké zlo rozpoznat. Je dobré vědět, komu pomáháme, neboť Čiň čertu dobře a peklem se ti odmění. Také přílišné utajování lidem nesvědčí, to vyjadřuje známé rčení Co je šeptem, to je s čertem.

Nejlepší ochranu před zlem vyjadřuje věta Nemaluj čerty na zeď.  Zatímco výše zmíněná lidová přísloví na nás platí dnes tak jako na lidi před lety, moderní doba si s větou Nemaluj čerta na zeď nedělá vůbec žádné starosti. To, co kdysi bylo považováno za zlo, je dnes prezentováno jako samozřejmost. Násilí, nenávist a zloba jsou denně zobrazovány, jako by na lidstvu ani nic jiného nebylo. Média v tomto hrají nezastupitelnou roli.

Možná proto vzniklo přísloví Spolky ani čert nechce. Čert se vždycky zaměřuje na duši jedince, spolky jsou asi jeho nástrojem. Zápas vlastní duše s čertem zřejmě svádíme každý sám za sebe.

V české mytologii není čert zápornou bytostí. Jeho vzhled je sice odpudivý, je to stvoření přičmoudlé, s rohy, ocasem a kopytem a sídlí v pekle, ale má zájem jen o duše hříšníků. Nabízí výhody a služby a za ně chce úpis podepsaný krví. Je jen na nás, jestli tyto výhody a služby přijmeme. Čistá duše se ze spárů pekla vždycky dostane. I kdyby došlo k omylu, v předpeklí se na pekelných vahách váží skutky. A když převažují ty dobré, čert ztrácí nad duší svou moc a musí ji propustit.

Přesto, jak praví jedna krásná česká pohádka, s čerty nejsou žerty!

Eva Tvrdá
www.evatvrda.cz

Reklama