Přivyděláváte si v předčasném důchodu? Pozor na maximální hranici výdělku

Přivyděláváte si v předčasném starobním důchodu brigádou? Pak si dejte pozor na výši měsíčního výdělku. Při překročení stanoveného limitu totiž dojde k pozastavení výplaty předčasného důchodu.

Osoby pobírající starobní důchod mohou kdykoliv vstoupit do pracovně právního vztahu. Ať už na hlavní pracovní poměr nebo na dohodu o provedení práce, případně provedení pracovní činnosti. Žádná legislativní omezení se na zaměstnávání penzistů nevztahují. Omezujícím limitem může být pouze zdravotní stav. Jestliže penzista, který pobírá řádný starobní důchod, nastoupí do zaměstnání, není limitován výší výdělku. U osob s předčasným důchodem je ale situace odlišná.

Při výdělku nad 10 000 Kč se pozastaví výplata předčasného důchodu

Zaměstnaná osoba, která pobírá předčasný důchod, smí na dohodu o provedení práce či provedení pracovní činnosti vydělat maximálně 10 000 Kč. Při překročení této hranice se zakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění, kterou musí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel nahlásit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Překročením výdělku ČSSZ pozastaví výplatu předčasného starobního důchodu. Starobní důchod může osoba znovu pobírat, jakmile dosáhne věku pro řádný starobní důchod, nebo pokud zanikne povinná účast na nemocenském a důchodovém pojištění z důvodu poklesu výdělku.

Zaměstnáním v důchodu se zvyšuje výpočtový základ

Při řádném starobním důchodu již výše výdělku není omezena. Pracující senior si zároveň zaměstnáním může navýšit dosavadní starobní důchod. Jestliže během zaměstnání pobírají senioři poloviční důchod, zvyšuje se jejich výpočtový základ o 1,5 % za 180 kalendářních dní. Při pobírání celého starobního důchodu se výpočtový základ zvyšuje o 0,4 % za 360 dnů.

Reklama