Pokoj lidem dobré vůle

Nedaleko Ostravy leží evropsky vysoce ceněná prezentace ojedinělého fortifikačního systému naší republiky, pevnostní areál Darkovičky.

 

 

 

 

Československá generalita zvažovala ve 30. letech dvě varianty obrany republiky. První spočívala ve vybudování motorizované a modernizované armády, která by se podle potřeby přesunovala. Druhou variantou pak bylo vybudování stálých pevnostních úseků podél celé ohrožené hranice.

Dostatek stavebních firem, dobrá surovinová základna a reliéf s minimem přírodních překážek – to byly základní argumenty pro obrannou strategii se systémem stálého opevnění, který podpořila i spojenecká Francie.

Celkově mělo být postaveno 1 276 těžkých a 15 463 lehkých objektů. Poslední etapa výstavby měla být dokončena po roce 1946 a celkové náklady by činily 10 miliard 900 milionů korun.

Mnichovská dohoda ze září roku 1938 přerušila výstavbu opevnění a darovala již vystavěné a vybavené pevnosti německé armádě, proti jejíž agresivitě pevnostní systém vznikal.

A tak po celé délce našich státních hranic nacházíme betonové svědky nejtrpčí porážky českých dějin. Jedním z nich je i pevnostní areál Darkovičky.

Od konce minulého století nadšenci tyto vojenské pevnosti obnovují. Z řady objektů vznikla dokonce muzea. Stavební, technická a strategická dokonalost obranného fortifikačního systému je totiž důkazem síly. Je to síla, která prohrává v konfrontaci s nenávistnou agresí, ale vyhrává v konfrontaci s dějinným vývojem. Dějiny dávají nejvyšší rating civilizacím, které přinášejí pokoj lidem dobré vůle. A to byla základní hodnota, kvůli níž ojedinělý fortifikační systém naší republiky vznikal.

Reklama