Podnikání v důchodu: Na co si dát pozor a jaké možnosti se nabízejí?

Podnikání není omezeno pouze na osoby v produktivním věku. Pustit se do něj můžete, i když jste již v důchodu. Jak to v takovém případě chodí? Jak je to s platbou sociálního a zdravotního pojištění a daní? A existují nějaká omezení?

Na co je důležité myslet při podnikání v důchodu?

Pokud podnikáte po celý život (nebo po jeho poměrnou část), při přechodu do důchodového věku se pro vás mění pár věcí. Jakmile začnete pobírat starobní důchod, stane se vaše podnikatelská činnost automaticky vedlejší, přičemž příjmy ze starobního důchodu jsou od daně osvobozeny.

V praxi to znamená, že budete platit nižší zálohy na zdravotní a sociální pojištění (do určitého limitu dokonce sociální pojištění vůbec platit nemusíte). Některé formality pro vás ovšem zůstávají stejné. Například povinnost podat daňové přiznání na finanční úřad a přehled příjmů a výdajů na sociální a zdravotní pojišťovnu.

Pokud se do podnikání pouštíte až v důchodu, zřejmě si budete muset zvyknout na několik novinek. Čeká na vás založení živnostenského oprávnění, ke kterému budete potřebovat takzvaný Jednotný registrační formulář a zaplatit musíte také správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Řešit budete muset i pravidelné platby zdravotního a případně i sociálního pojištění a každý rok podávat daňové přiznání.

Zajímá vás, jaké konkrétní povinnosti a platby se vás při podnikání v důchodu týkají? A na co určitě nezapomenout?

Podnikat můžete i v seniorním věku. Zdroj: Pixabay.com

Pojištění a daně při podnikání v důchodu v roce 2020: Co je třeba odvádět?

Lidé ve starobním důchodu mohou dosahovat libovolně vysokého příjmu ze samostatně výdělečné činnosti a zároveň pobírat státní starobní důchod. V takovém případě je podnikání z hlediska sociálního a zdravotního pojištění považováno za vedlejší činnost. Jaké povinnosti z toho podnikajícím seniorům vyplývají?

Zdravotní pojištění

I když podnikatel dosáhne v roce 2020 minimálního zisku (například v jednotkách tisíců korun), má povinnost řádně zaplatit zdravotní pojištění. To je ve výši 13,5 % ze skutečného vyměřovacího základu, který se stanoví jako polovina daňového základu (rozdíl mezi příjmy a výdaji).

Sociální pojištění

K platbě sociálního pojištění se může osoba samostatně výdělečně činná při vedlejší činnosti přihlásit dobrovolně. Případně tato povinnost vyplývá výše hrubého zisku, kterého dosáhla. V roce 2019 byl například limit stanoven na 78 476 Kč. Pokud daná osoba dosáhla zisku nad tento limit, měla povinnost platit i sociální pojištění.

Daně

Stejně jako ostatní podnikatelé, i senioři mají v roce 2020 povinnost vyplnit a odevzdat daňové přiznání. Příjmy ze starobního důchodu jsou od daně osvobozené, příjmy ze samostatně výdělečné činnosti se ovšem danit musí.

Pro výpočet daně je potřeba odečíst od svých příjmu výdaje. Výdaje přitom můžete uplatňovat buď skutečné, nebo paušální (jejich výše se liší podle druhu vykonávané činnosti). Daň z příjmů fyzických osob je poté ve výši 15 % z takto vypočítaného zisku.

Pokud patříte mezi penzisty s vysokými výdělky a váš příjem je vyšší než 48násobek průměrné roční mzdy, budete muset zaplatit také solidární daň. Ta dosahuje výše 7 % a odvádí se pouze z částky nad limitem pro solidární daň.

Povinnost platit daň se vztahuje i na podnikající seniory. Zdroj: pixabay.com

Nekrácená sleva na poplatníka

Všichni podnikající senioři mohou v daňovém přiznání uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu. Za rok 2019 je přitom tato sleva ve výši 24 840 Kč a nárok na ni mají i předčasní důchodci a předdůchodci.

V praxi to znamená následující: pokud senior dosáhne zisku do výše 165 600 Kč, nebude platit žádnou daň z příjmu fyzických osob.

Existují nějaká omezení?

Zákon o důchodovém pojištění omezuje podnikání lidem v předčasném důchodu. Ti totiž nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, který zakládá účast na nemocenském pojištění. A to v praxi znamená, že nemohou mít žádný příjem, který podléhá platbě sociálního pojištění.

Jestliže má předčasný důchodce zisk do limitu pro neplacení sociálního pojištění, může zároveň dosahovat zisku z podnikání a pobírat předčasný důchod.

Pro podnikání v invalidním důchodu žádná omezení neexistují. Invalidní důchodci navíc mohou pobírat slevy na dani podle stupně jejich invalidity.

V jakém oboru se mohou senioři realizovat?

Senioři najdou uplatnění jak na odborných pozicích, tak i v oblastech, kde praxe nehraje až tak velkou roli.

Podnikat můžete například v účetnictví, administrativě, nebo obchodu. Obzvláště ženy si velmi často přivydělávají úklidem, hlídáním dětí, nebo nejrůznějšími domácími pracemi. Oblíbené je také doučování dětí, případně lekce jazyků.

Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na osoby, které podnikají prakticky celý život a důchodový věk pro ně není příliš velkým omezením (maximálně mu trochu přizpůsobí nabízené zboží a služby). V takovém případě je pole působnosti poměrně široké. Díky mnoha chytrým nástrojům, které jsou dnes na internetu k dispozici zcela zdarma, se navíc podnikání nemusíte vůbec obávat.

Reklama