Ostrov lásky, krásy, nenávisti a bídy

Bohyně lásky a krásy Afrodita  se zrodila z mořské pěny a moře ji vyvrhlo na zem na jednom z největších středomořských ostrovů, na Kypru. Tentýž ostrov se stal v minulém století dějištěm brutální občanské války, jež ho rozdělila na dvě nesmiřitelné části.

 

 

Ostrov Kypr bývá pro své nádherné pláže nazýván středomořským Karibikem.  Leží  ve východní části Středozemního moře a je střetem dvou kultur: západní křesťanské, představované kyperskými  Řeky, a východní  islámské, jejímiž nositeli jsou kyperští Turci.

Do sedmdesátých let dvacátého století byl ostrov jednotný. Od pradávna patřil mezi řecké ostrovy, svědčí o tom bohaté archeologické nálezy. Ve 12. století ostrov zpustošili křižáci a později na něm založili jedno ze svých ostrovních království. Od konce 16. století ostrov patřil Osmanské říši. V 19. století Kypr koupili Britové a drželi ho až do roku 1960. Nezávislost přinesla Kypru vyhrocený konflikt mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky. Ten přerostl ve válku. Výsledkem krvavého střetu bylo rozdělení  ostrova na dvě části: řeckou a tureckou.  Separatistický stát, tedy tureckou část ostrova, uznává mezinárodně pouze Turecko.

Na Kypru leží rozdělené město, je jím hlavní město Nikósie. Městem probíhá demilitarizovaná zóna spravovaná OSN, průchod zajišťují dva hraniční přechody.

Přechod z řecké do turecké části je šokem. Během několika kroků a několika minut mizí otevřená a radostná pohostinnost kyperských Řeků a je vystřídána oprýskanými uličkami s povalujícími se odpadky, tmavými hernami a kasiny, zahalenými ženami, muži pokuřujícími před obchůdky a temnými kavárničkami, malými tržišti. Většina slavných letovisek vybudovaných Brity se nachází v turecké části ostrova, tato část nabízí i nádherné přírodní scenérie a bohaté kulturní památky. Díky izolaci a zanedbání působí však místa neutěšeně. Kdysi nejbohatší kyperské město Famagusta, o němž v Evropě kolovaly legendy a do jehož zdí zasadil Shakespeare svou slavnou hru Othelo, je dnes na seznamu 100 nejohroženějších míst na světě.

[album: http://www.i-senior.cz/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Kypr zdroj. Eva Tvrda/]

O to více lze obdivovat řeckou část ostrova. Po rozdělení Řekové vybudovali ve své části nová letoviska a ta patří k nejkrásnějším v Evropě. Kyperští Řekové jsou velmi pracovití a velmi příjemní lidé. V zemi funguje vyspělý veřejný sektor, samozřejmostí  života řecké části Kypru je zdvořilost a radost. Život na hranici mezi Evropou, Asií a Afrikou vnesl na Kypr zvláštní atmosféru pramenící ze střetů velmi odlišných kultur. Donedávna odvětví cestovního ruchu zaměstnávalo i řadu cizinců z východní Evropy a z Asie, především z Bangladéše. Krize v Řecku však cizince z ostrova vytlačuje, majitelé raději zaměstnávají obyvatele krizí postiženého Řecka.

V posledních letech se stává Kypr významnou destinací Rusů. Rusové zde vlastní hotely a letní sídla, budují golfová hřiště, pořádají ruské kulturní akce. Ruština udělala na Kypru z angličtiny jazyk číslo dvě. K oblibě pravděpodobně přispívají i podobné kulturní kořeny Řeků a Rusů, tedy východní křesťanství.

Kypr je ostrov, u jehož břehů se zrodila bohyně lásky a krásy. Je to ale i ostrov, který je rozdělen na dvě nesmiřitelné části. Kromě krásné přírody, bohaté minulosti a jedinečné kultury přináší pobyt na Kypru i mnoho podnětů k přemýšlení.

Reklama