Ostrava

Je Ostrava městem slezským, nebo moravským?

Jádro města leží na řece Ostravici a ta je hranicí mezi Moravou a Slezskem.

Na březích řeky Ostrá v počátcích středověku vznikly dvě Ostravy. Slezská Ostrava je zmíněna v listinách již v roce 1229, Moravská Ostrava je poprvé písemně doložena později, uvádí se rok 1279.

Ostrava jako významné sídelní místo je však daleko starší. Město se nachází na soutoku čtyř řek: Odry, Opavy, Ostravice a Lučiny. Na slezské straně soutoku Odry a Ostravice leží vrch Landek, jedno z magických míst střední Evropy. Nachází se zde slavné sídliště lovců mamutů, je zde doloženo nejstarší pravěké užití uhlí, na Landeku byla nalezena proslulá Landecká venuše, byly zde objeveny pozůstatky raně středověkých hradišť, stál zde i významný středověký hrad.

Ostrava se od starověku nacházela na tzv. jantarové stezce, která spojovala Středomoří s Baltem. Záhadolog Arnošt Vašíček ve své knize Labyrint záhad upozorňuje na Ostravu v souvislosti s názvem Arsónion na mapě Klaudia Ptolemia z 2. století. Ostrava totiž ležela příhodně uprostřed jantarové stezky a ta poloze Arsónionu odpovídá. K dějinám osídlení Ostravy však zatím máme jen velmi málo archeologických dokladů.

Další významný středověký hrad byl postaven také ve slezské části dnešní Ostravy, a to přímo ve Slezské Ostravě. Landek a Slezská Ostrava jsou i místa, kde se začalo s těžbou uhlí, které proslavilo Ostravu v moderních dějinách.

Dnes je za jádro metropole považována Moravská Ostrava, je v ní radnice, hlavní náměstí, jsou zde divadla, nejvýznamnější kostely a také největší nákupní centra.

Moravská část Ostravy je vklíněna mezi Ostravici a Odru, za těmito řekami se nacházejí slezské části Ostravy. Územně je Ostrava více slezským městem, většina Ostravy leží ve Slezsku, avšak nejvýznamnější části Ostravy se nacházejí v její moravské části. Jedná se hlavně o centrum zvané Moravská Ostrava, ale také o proslulou průmyslovou oblast Vítkovice, která také leží v moravské části.

Ostrava tedy není čistě slezským, ale ani moravským městem. Je to město v plném slova smyslu moravskoslezské.

Reklama