Ostrava něžná, tajemná a uzdravující

U brodu poblíž soutoku Lučiny a Ostravice stojí od 13. století hrad. Podle pověstí je pod hradem ukrytý poklad, který střeží muž se železnou palicí, na hradě straší bílá paní a v hradní kapli za sochou svaté Hedviky, patronky Slezska, působí silné léčivé energie.

 

 

Dějiny hradu na Slezské Ostravě jsou dějinami slávy, úpadku a naděje. Hrad býval významným místem v dobách vrcholného středověku, chránil cestu z Opavy přes Hlučín a Ostravu do Krakova, stál na hranici mezi Moravou a Slezskem a v jeho zdech se odehrávala mnohá jednání a setkání slezské šlechty. V 15. století byl hrad přestavěn na renezanční zámek.

Koncem 18. století bylo v nedalekém údolí objeveno černé uhlí. Panství se stalo zdrojem nového podnikání a zdrojem velkého bohatství, ale samo panství začalo rychle upadat.

S objevem černého uhlí začaly nové dějiny Ostravy, v nichž průmysl zničil vše, co se mu nehodilo. Historii, kulturu i přírodu. Vrcholem pak bylo období let 1948 – 1989, kdy se Ostrava stala městem bez historie a bez šancí. Ostravě byla dána nálepka „ocelové srdce republiky“ a vše, co se k ní nehodilo, bylo vymazáno.

Slezskoostravský hrad jako nejstarší světská stavba Ostravy se stal v moderní době bezcennou zátěží. Během 19. a 20. století byl hrad ponechán sám sobě, jako poddolovaný se začal propadat, gotické zdivo ve druhé polovině 20. století bylo odbouráváno dynamitem a bagry. Podivné počínání na hradě nebylo lhostejné památkářům a milovníkům Ostravy, avšak nikdo nic proti oficiálním strukturám nezmohl. Kvalitní stavební materiál z hradu mizel, ve druhé polovině 80. let 20. století ve zbytcích hradu vznikla luxusní restaurace, která byla pro nezájem brzy zavřena, a později noční klub s diskotékou.

Koncem 90. let hrad koupilo město Ostrava. V roce 2004 byl po rozsáhlé rekonstrukci hrad otevřen pro veřejnost. Konají se zde prohlídky, výstavy a velké společenské akce, na něž dohlíží muž se železnou palicí, bílá paní i usměvavá, chápající a uzdravující Hedvika. Snad se nám na hradě usadila nadějnější budoucnost.

[album: http://www.i-senior.cz/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Ostravsky hrad Eva Tvrda/]
Foto: Eva Tvrdá

Reklama