Od relikvie ke světské slávě a bohatství

Minule jsme navštívili klášter, v jehož kostele byla v roce 1997 nalezena kopie tzv. turínského plátna. Jde o unikátní nález, neboť se jedná o jedinou kopii na sever od Alp. Toto plátno nalezneme v broumovském klášteře, v jednom z nejvýznamnějších barokních objektů severovýchodních Čech. Klášter je od roku 1995 na seznamu Národních kulturních památek ČR.

Dnešní výlet nás zavede do slunné země s bohatou historií, do jednoho z nejslavnějších a nejromantičtějších měst světa.

Ve středověku bylo město centrem malé republiky, která se stala námořní a obchodní velmocí.

Počátky města spadají do období stěhování národů. Tehdy skupina obyvatelstva našla útočiště před neustálými nájezdy barbarů na bahnitých ostrůvcích laguny propojené s mořem. Z osady chýší na dřevěných pilotách se brzy stalo respektované město orientované na obchod podporovaný mohutným válečným loďstvem a obratnou diplomacií.

Již v 7. století je oblast města zmiňována jako patricijská republika s volenými orgány v čele s dóžetem. Vrcholu moci dosáhla republika na přelomu 15. a 16. století, kdy se stala významným centrem výtvarného umění, především malířství.

Od konce 16. století hospodářský i umělecký vliv města začal upadat. Díky unikátním památkám se město ve 20. století stalo jednou z turisticky nejatraktivnějších lokalit světa. Město ročně navštíví zhruba 15 milionů lidí.

Co turisty do tohoto města přitahuje?

Je to především unikátní doprava. Zhruba 15 000 městských domů stojí na dubových kůlech zaražených do moře. Hlavní dopravní tepnou města je kanál dlouhý 4 km a široký 70 m, který prochází středem města a spojuje hlavní nádraží s historickým centrem města. Celé město je protkáno menšími kanály, po nichž jezdí motorové lodě a vyhlídkové gondoly. Nad kanály se klene přes 400 mostů, které výrazně dotvářejí romantický duch města.

Město je plné stavebních a kulturních památek, mezi nejznámější patří bazilika sv. Marka, dóžecí palác a náměstí v historickém centru.

Ve městě se narodila celá řada významných umělců, např. umělci Tizian, Tintoretto, Vivaldi, Goldoni, diplomat a spisovatel Casanova nebo filmový herec Terence Hill. Velkou zajímavostí je i to, že patronem gondoliérů je český světec Jan Nepomucký.

Poznali jste cíl dnešního výletu?

Eva Tvrdá
www.evatvrda.cz

 

 

Reklama