Od perly Středomoří k perle stavitelské

Minule jsme pobývali na ostrově, kterému se říká pro překrásné pláže a rozmanité pobřeží perla Středomoří. Navštívili jsme společně největší baleárský ostrov, Mallorku. Baleárské ostrovy dnes patří Španělsku a jsou velmi ceněným místem letních cest za sluncem a mořem. Přes léto zde pobývají turisté z celé Evropy, mnohé ostrovní  vily vlastní celebrity z celého světa.

Dnes navštívíme největší českou jízdárnu. Jedná se o druhou největší jízdárnu ve střední Evropě.

Jízdárna byla uvedena do provozu v roce 1861 a ve své době byla zjevením. Stavba spojuje prvky průmyslové architektury s představou aristokratické stavby. V suterénu se nacházely sklady, prostory pro odvoz hnoje, kovárna, uhelna a byt kováře. V patrech byly vystavěny lóže, ochozy a obytné pokoje s toaletami.  Nejkrásnější místností je knížecí lóže, z níž je překrásný výhled do jízdárenské haly. Celá jízdárna je pozoruhodně osvětlena krovem s tzv. lucernou, jedná se o hranolový světlík, kterým do jízdárenské haly vstupuje denní světlo.

V jízdárně bylo možno umístit 24 koní. Celý komplex poskytoval komfort pro koně, jezdce i návštěvníky. Dokonalost stavby zachránila objekt před zřícením. Po roce 1945 začal objekt chátrat a v roce 1981 byl doporučen k demolici. V roce 1997 objekt zakoupilo jedno české město a od té doby probíhá jeho postupná oprava.

Rekonstrukce jízdárny není ještě zcela dokončena, ale probíhají zde již prohlídky a kulturní akce.

Jízdárna byla postavena na magickém místě. Na místě dnešní osady stál již od středověku malý kostelík, který byl vystavěn nad balvanem, k němuž se vztahovala pradávná pověst. Nad kamenem se prý zjevovalo 14 světýlek, v nichž lidé spatřovali Čtrnáct svatých pomocníků v nouzi, a chodili se k nim modlit. Jednou poutníky rozehnal bezbožný rytíř, který se světýlkům vysmíval a bodal do nich. Rytíř se prý na místě propadl.

Na místě kostelíka později vznikl klášter, který byl zrušen v rámci josefínských reforem, poté osada přešla do rukou Windisgrätzů, kteří zde nechali vystavět jízdárnu. V plánu byla i stavba zámku, která sice byla započata, ale zámek nebyl nikdy dostavěn. Zbyla z něj jen romantická zřícenina.

Do osady vede kromě silnice i velmi romantická dvoukilometrová Knížecí alej.

Poznali jste cíl našeho dnešního výletu?

 Eva Tvrdá
www.evatvrda.cz

Reklama