O víkendu se otevře Země Keltů, naučný skanzen o životě keltských předků

Keltské osídlení, zdroj: Země Keltů

V sobotu 16. 5. 2020 otevře svoji bránu do historie Země Keltů v Nasavrkách. Ani koronavirová krize nezastavila projekty spolku Boii a skanzen se rozvíjel i v době, kdy byla republika v karanténě.  

Reklama

Země Keltů zahrnuje území města Nasavrky a jeho blízké okolí tvořené nádhernou přírodou Železných hor, jež pamatuje keltské osídlení. Centrem země se stal skanzen, jehož vznik byl inspirován keltským oppidem – pravěkým městem, jehož pozůstatky se nachází nedaleko Nasavrk v obci České Lhotice. Tyto dvě místa jsou propojena naučnou stezkou, na níž též naleznete např. expozici Po stopách Keltů (zámek) nebo rozhlednu Boiku. Zemi Keltů vytvořil spolek Boii ve spolupráci s archeology, významnými osobnostmi, partnery a především dobrovolníky.

O co tedy spolku jde? V Zemi Keltů spojují jeho členové všechny „keltské“ aktivity, které se nyní konají v okolí Nasavrk. Naučná stezka, skanzen, keltská expozice na zámku v Nasavrkách i další aktivity již nestojí samostatně, ale jsou začleněny do rodiny projektů a aktivit kolem Země Keltů.

Expozice muzea v Nasavrkách

Nasavrcký renezanční zámek ve svých útrobách ukrývá expozici zabývající se tématem: „Kdo byli Keltové?“ Jsou zde představena řemesla, formy pohřbívání, náboženství, oppidum (s modelem oppida Hradiště u Českých Lhotic a originálními nálezy z této lokality), druhy bydlení, tipy zbraní a šperků a mnohé další informace.

Naučná stezka Po stopách Keltů

Skoro desetikilometrový okruh s dvaceti naučnými tabulemi, (čtrnácti na trase s informacemi o životě, zvycích a kultuře Keltů a šesti dalšími v prostoru bývalého keltského oppida zaměřených na stavby, osídlení a život v oppidu) se vine krajinou Železných hor. Stezka začíná i končí v Nasavrkách před zámkem, po stopách Keltů projdete přírodní rezervací Krkanka, areálem bývalého keltského oppida, a poté kolem rozhledny Boika zpět do Nasavrk. Mapku celé trasy je možné získat zdarma v Turistickém informačním centru.

Oppidum České Lhotice

Jen co by člověk kamenem dohodil za vesnici Hradiště u Chrudimi, je místo, kde se rozkládá oppidum České Lhotice. Jeho plochu je možné určit na něco více než dvacet hektarů a poloha v ostrohu řeky Chrudimky je prakticky dokonalá. Osídlení bylo objeveno na počátku 19. století a od té doby se zde uskutečnilo několik výzkumů. Dodnes zde můžeme vidět monumentální trojité valy s dvěma příkopy, i když většinu rozlohy oppida nyní zabírají zemědělské plochy.   

Spolek Boii si dává již řadu let za cíl seznámit návštěvníky s českými kořeny, tradicemi, řemesly a dovednostmi našich předků a též s nádhernou přírodou s důrazem na její poznání a ochranu. Členové spolku kladou důraz na aktivní poznávání prostřednictvím vlastních zážitků.

Stavení v keltském skanzenu Země Keltů v Nasavrkách, foto: Jiří Kalát
Hliněná pec v oppidu České Lhotice, foto: Jiří Kalát
Keltské stavení, foto: Jiří Kalát
Opracování kovu keltským způsobem, foto: Jiří Kalát
Obilniny a luštěniny, zdroj: Země Keltů
Keltské pomazánky, zdroj: Země Keltů

Reklama