Nová poradna Sdružení obrany spotřebitelů

zdroj: sxc.hu
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje otevřelo novou poradnu pro rozšíření služeb, jak pro spotřebitelskou, tak i pro podnikatelskou veřejnost. Reaguje tak na vzrůstající potřeby pomoci v tísňových situací, do kterých se spotřebitelé dostali.

 

Reklama

V pondělí 16. dubna 2012 byl zahájen provoz nové  Finanční a insolvenční poradny.

Posláním Finanční a insolvenční poradny poskytuje za zvýhodněné ceny kvalitní informace a služby v oblasti :

– poradenství fyzickým a právnickým osobám při platební neschopnosti,  před hrozím úpadkem nebo v úpadku,
– reakce na podání insolvenčního návrhu věřitelem,
– posouzení vhodnosti případu pro insolvenční řízení, sepsání insolvenčního návrhu,
– poradenství fyzickým a právnickým osobám, které se dostaly do situace, kdy hrozí exekuce   nebo vymáhání dluhu inkasními agenturami,
– posouzení osobní finanční situace a doporučení vhodných způsobů pro její zlepšení (např. konsolidace půjček)
– zajištění rizik při výběru půjček a úvěrů, nezávislý, objektivní rozbor finanční situace
– pomoc při získání výpisu z dluhového registru Solus, z Centrální evidence exekucí,
z Bankovního registru

Poradna vznikla ve spolupráci s Ing. Reném Skýpalou LL.M., který má zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti financí, insolvence a krizového řízení.

Poradna bude pro veřejnost působit vždy třetí pondělí v kalendářním měsíci od 11 hodin do 15 hodin. Do poradny bude nutné se předem objednat.

Reklama