Nová kniha Návrat Anežky Přemyslovny provází čtenáře historickými místy Prahy

Kniha Návrat Anežky Přemyslovny, foto: i-Senior.cz

Dovolujeme si vás informovat o nově vydané knize Josefa Tomáše Návrat Anežky Přemyslovny. Autor v 60. letech minulého století emigroval a dodnes žije v Austrálii. Na svoji rodnou zem ale nezapomněl a své vzpomínky promítl do volného verše, který čtenáře provází historickými místy Prahy, která jsou spojená s Anežkou Přemyslovnou.

Reklama

Aby si o této slavné řeholnici a o pražských místech mohli přečíst i zahraniční návštěvníci, kniha vyšla celkem v sedmi jazykových mutacích. Kromě české verze vznikla také anglická, německá, francouzská, španělská, italská a ruská.

Návrat Anežky Přemyslovny psal Josef Tomáš v Melbourne v letech 1996 až 1999 pod dojmem jedné ze svých návštěv Prahy, když více než dvacet let nebyl ve své vlasti vítán. Při pohledu na město si uvědomil jeho stále živou historickou kontinuitu se všemi hrůzami i krásami. Svou roli zde možná sehrálo i svatořečení Anežky Přemyslovny, k němuž došlo nedlouho předtím (12. 11. 1989).

Ve dvojí dějové linii Návratu Anežky Přemyslovny – pokud lze u této básnické alegorii mluvit o ději – spolu procházejí Prahou muž a žena, která přijela z ciziny na mužovo pozvání. Muž i žena jsou lidmi současné doby, ale jako by byli zároveň českým králem Václavem I. a jeho sestrou Anežkou, kteří se zde po staletí setkávají. Jak známo, vztah mezi Anežkou a Václavem I. byl velmi vřelý a Anežka byla svému bratrovi často rádkyní. Muž a žena navštěvují v Praze místa, která jsou nějak spojena s Anežkou, a žena se stále snaží najít důkazy pro to, že v dávné minulosti skutečně Anežkou byla. Hledá i odpověď na otázku, proč se vrátila. Bylo to opravdu proto, že se musela vrátit k tomu, co nade vše milovala? Volný verš vás provede poetickými místy stověžaté Prahy.

Knihu provází ilustrace Petra Probsta. Dílo je dostupné v sedmi jazykových mutacích (kromě této české také anglické, německé, francouzské, španělské, italské a ruské)

Reklama