Nešťastná nezaměstnanost – úvod

Milí čtenáři, vzhledem k současné situaci v naší krásné zemi a situaci mé vlastní jsem se rozhodla sepsat seriál článků týkajících se orientace na trhu práce. Snad i vám pomůže lépe se vyznat v jednotlivých nástrahách a rozcestnících českého sociálního systému.

Nezaměstnanost je jedním z nejsžíravějších problémů, které k nám vtrhly společně s ekonomickou krizí. Ačkoli někteří nad zmíněným souslovím krize už jen útrpně zavírají oči a polykají argumenty vedoucí k vášnivé debatě o její setrvávající existenci, situace na trhu práce se nikterak závratně nelepší. Nezaměstnanost v ČR dosáhla během letošního únoru jedné z nejvyšších hodnot v historii. Podíl nezaměstnaných na celkovém obyvatelstvu republiky je 8,65 % (od ledna došlo k nárůstu o 0,12%). Abychom nemluvili jen v procentech, dodáme, že jako celkový počet uchazečů o zaměstnání dle oficiální tiskové zprávy k 28. 2. 2013 je uvedeno číslo 35 290 uchazečů, což znamená, že na jedno volné pracovní místo připadá 24 kandidátů.

Přitom je od letošního roku nezaměstnanost počítána novým způsobem, alespoň co se taktiky Ministerstva práce týče. Jak ve svém článku pro IDNES.CZ uvádí Iva Špačková: „Nový ukazatel míry registrované nezaměstnanosti (lidí nahlášených na úřadu práce) se jmenuje Podíl nezaměstnaných osob. Tento ukazatel vyjadřuje nezaměstnanost jako podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel v daném věku, zatímco dosavadní míra nezaměstnanosti poměřovala podíl uchazečů o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Nové číslo tak vychází nižší než původní a nezaměstnanost opticky zmenšuje.“

Společně se tedy vydáme s imaginární postavou Jana Větvičky cestou určenou všem nezaměstnaným. Zaregistrujeme se na úřadě práce (ÚP), vytvoříme životopis, naučíme se jak psát motivační dopisy a oslovovat zaměstnavatele. Společně také nahlédneme za záclonku strategie vyhledávání v inzerátech nabízejících volná pracovní místa, zjistíme jak je to s možnostmi rekvalifikace a nakonec se snad dostavíme i na nějaký ten osobní pohovor, který úspěšně absolvujeme a budeme z evidence ÚP vyřazeni.

Všechny tyto kroky obnášejí spoustu menších krůčků, které učiníme společně, a upřímně doufám, že na nic podstatného nezapomeneme. Pokud by se tak přece jen stalo, neváhejte se s dotazem obrátit na mou e-mailovou adresu: renatadornakova@seznam.cz nebo ještě lépe – přímo na ÚP v místě vašeho bydliště. Mnoho informací naleznete samozřejmě také na oficiálním serveru ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz. Přejme Vám hodně štěstí a optimismu při ověřování našich metod v praxi.

 

Reklama