Mražené, nebo čerstvé pečivo?

Jistě jste zaznamenali při nákupu pečiva v obchodě nové označení, které udává, zda se jedná o skutečně „čerstvé pečivo“. Jak to tedy s novým označením pečiva je?

 

 

 

Poté, co ministr zemědělství Petr Bendl podepsal vyhlášku upravující označení pekárenských výrobků, musí být už pečivo, které je v obchodech dopékáno ze zmražených polotovarů, povinně označeno údajem „rozpečeno“. Odliší se tak od čerstvého pečiva.

Pojmem „čerstvý“ budou moci být označeny jen chléb a pečivo, jehož výroba nebyla před dokončením přerušena zmrazením, nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je nabízeno k prodeji nejpozději do 24 hodin po upečení a pojem „čerstvé pečivo“ tak bude doslovný. Malé domácí pekárny, supermarkety, ale i kavárny, které prodávají zákazníkům pečivo, tak musí od začátku měsíce označovat nebalené rozpékané zboží. Najednou tak při nákupu spotřebitel zjistí, kolik druhů jeho oblíbeného pečiva je „jen“ dopečený polotovar.

Původní záměr, aby se vyhláška vztahovala vedle nebaleného pečiva na balené produkty, narazil na odpor Bruselu. Předpis se tak bude týkat pouze nebalených výrobků.

Některé obchody však označili rozpékané zboží povinným nápisem „ze zmraženého polotovaru“ tak nepatrným písmem, že ho lze sotva přečíst. Obchodům však hrozí i sankce za takové počínání, když povinnost splní, ale označí zboží tak malým písmem, že ho nelze přečíst. Podle ministerstva zemědělství vyhláška nařízení o velikosti písma neobsahuje, nicméně upravuje ho obecná potravinářská legislativa. Ta říká, že písmo musí být čitelné a nápis by měl být umístěn viditelně. V případě, že tomu tak není, tak to může být podnětem pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, která má pravomoc udělit pokutu.

Ministerstvo prý bude následně vyhodnocovat, zda nová vyhláška splnila svůj účel v tom, aby pomohla zákazníkům v lepší orientaci.

Reklama