Mohou prarodiče využít daňové slevy a přídavky na vnoučata?

Foto: Pixabay

Člověk míní, život mění. Ne vždy je vše tak, jak bychom si přáli. Řada seniorů se místo odpočinku ve svém pokročilém věku každodenně stará o vnoučata. Jenže péče o děti je finančně dost náročná a starobní penze nemusí stačit, mají v takovém případě i babička s dědou nárok na některou ze sociálních dávek či daňových úlev?

Reklama

Peněžitá pomoc v mateřství náleží primárně matce, tak jako otcovská dovolená je určena tatínkům. Prarodiče v pobírání mateřské, otcovské či rodičovské moc možností nemají, nárok na tyto dávky vzniká jen ve výjimečných případech. Avšak jsou tu i další daňové výhody a sociální dávky, které by mohly babičce a dědovi s péčí o vnoučata finančně pomoci.

Je možné žádat o přídavky na vnoučata?

Na přídavky na děti dnes už zdaleka nedosáhne tolik rodin jako dříve. Náleží skutečně jen nízkopříjmovým domácnostem, které se pohybují pod 2,7násobkem životního minima. Sociální dávka ale není primárně určena pro babičku a dědu, ti ji mohou čerpat jen za určitých přísných podmínek.

Kromě toho, že příjem nesmí přesahovat 2,7násobek životního minima, musí prarodiče žít s dětmi ve společné domácnosti a musí je mít ve vlastní péči. Pakliže jedna z podmínek není splněna, nárok na přídavky nevzniká.

Na školkovné je nutné mít vysoké příjmy

Školkovné náleží rodičům, tuto slevu na dani z příjmu mohou využít pouze v případě, že dítě navštěvuje předškolní vzdělávací zařízení. Prarodiče mají na školkovné nárok tehdy, mají-li vnouče svěřeno do péče na základě soudního rozhodnutí.

Je nutné ale pamatovat na to, že školkovné lze využít jen u dostatečně vysokých příjmů, ze kterých plyne povinnost zaplatit daň. Nárok na slevu pak mají jak OSVČ, tak i lidé pracující na dohody.

Vzniká i prarodičům daňový bonus na děti?

Zatímco doposud stát k prarodičům vychovávající vlastní vnoučata příliš štědrý nebyl, u daňového bonusu je tomu jinak. Takzvaně vnoučata do daní si mohou dát i prarodiče, potřeba je ale k tomu společně hospodařící domácnost a potvrzení, že daňovou slevu neuplatňuje ani jeden z rodičů.

Daňovou slevu obvykle využívá ten, jehož příjmy do rodinného rozpočtu jsou nejvyšší. V případě babičky a dědy bývá praxe obvykle taková, že si děti do daní uplatní jeden z prarodičů, u kterých bydlí dcera i s vnoučaty.

Zdroj: Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení

Reklama