Mezinárodním dnem seniorů upozorňuje OSN na stárnutí populace

Prvního října si připomínáme Mezinárodní den seniorů. Tento den má mnohem hlubší význam, než pouhou oslavu všech osob starších šedesáti let. Víte, kým a z jakých důvodů byl Mezinárodní den seniorů vyhlášen?   

Mezinárodní den seniorů byl poprvé vyhlášen 1. října 1990. Za jeho vyhlášením stojí Organizace spojených národů (OSN). Tímto dnem si připomínáme nutnost solidarity, úcty a vzájemného pochopení k starším spoluobčanům. Zároveň si ale připomínáme demografické stárnutí populace. Dnem seniorů totiž OSN upozorňuje na stárnutí populace a nezbytné socioekonomické přizpůsobení.

Na celém světě totiž žije přes 700 milionů lidí starších 60 let. Podle OSN do roku 2050 tento počet vzroste na přibližně 2 miliardy osob. To je odhadem až 20 % světové populace. Zároveň se zvyšuje průměrná délka života. Zatímco v roce 1950 byla průměrná délka života 58 let, pak v roce 2010 se lidé dožívali průměrného věku 68 let.

Prodlužující délka života je dobrou zprávou, neboť svědčí o vzrůstající životní úrovni. Stárnutí populace, kterého jsme za našich životů svědky, s sebou přináší také mnoho výzev. Těmi jsou především využívání přínosů a zkušeností starší populace i podpora sociálního začleňovaní a nutnost mezigenerační solidarity.

OSN si pro rok 2018 dala za cíl podporovat práva seniorů v každodenním životě, zvýšit viditelnost starších osob jako nepostradatelných členů společnosti a zamýšlet se nad kroky, které přispějí k zajištění základních svobod starších občanů.

Přejeme všem starším i mladším čtenářům krásný den seniorů a především celoroční mezigenerační solidaritu, úctu a vzájemné pochopení.

Reklama