Lidové pranostiky: Vznešený osmý měsíc

Osmý měsíc v roce označovali staří Římané jako sextilis, tedy šestý, protože starořímský rok začínal jarem. Sextilis byl na počest Oktaviána Augusta přejmenován na augustus. Augustus znamená vznešený a tento titul Oktaviánovi udělil římský senát. Latinský název osmého měsíce v roce převzala většina evropských jazyků.

Osmý měsíc v roce má v sobě vznešenost i z astrologického hlediska. Většině tohoto měsíce vládne královské znamení Lev.

Čeština označuje osmý měsíc jako srpen. Výklad původu slova srpen není jednoznačný. Na první pohled se nabízí odvození od slova srp, což silně evokuje žně. V českých oblastech však žně probíhají hlavně v červenci. Proto je možná blíž tvrzení, že slovo srpen souvisí s litevským sirpsti, což znamená zráti. A osmý měsíc zrání opravdu přeje.

Ze všeobecných průpovídek o srpnovém počasí stojí za připomenutí určitě ta, která říká: Srpen má nejkrásnější počasí v roce. Máme před sebou druhý měsíc roku, který je v něčem nejkrásnější. Prvním byl květen, o němž se říká, že je nejkrásnější sám o sobě. Srpen má nejkrásnější počasí.

V dlouhodobém průměru je srpen po červenci nejteplejším měsícem v roce a je také zřetelně méně deštivý. Pokud srpen srovnáme s červnem, vychází srpen ještě příznivěji: je nejen teplejší, ale i výrazně sušší. Takže i meteorologie průpovídku o nejkrásnějším počasí v srpnu svými měřeními potvrzuje.

Avšak přestože je v průměru srpen sušší než červenec, k nejsušším měsícům rozhodně nepatří. Srpen bývá na množství srážek bohatý a to především díky bouřkám. V Česku můžeme v srpnu téměř s jistotou počítat se třemi až šesti bouřkovými dny a může jich být daleko víc.

Pokud chceme v srpnu vědět, zda se blíží srážková činnost, pomůže nám nejedno rčení: V srpnu mlhy na výšinách – jistá voda, když v nížinách – to pohoda. Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.

Prvotní zemědělské komunity v Evropě uctívaly počátek srpna jako bod obratu, kdy skončilo období růstu a nastal čas sklizní a dožínek. Na tento svátek jsme již dávno zapomněli. Přesto cítíme krásu srpna, kdy je krajina sytá létem a otvírá se slunci, modré obloze a padajícím hvězdám. Vznešený srpen zítra přichází.

Eva Tvrdá

Reklama