Lidové pranostiky: Jaké bude počasí o Vánocích?

Počasí o Vánocích podle starých kalendářů ovládají Šimon a Juda. Nositelé těchto jmen ještě donedávna slavili  svůj svátek 28. října. V moderním kalendáři je ale tento den uveden jako státní  svátek. Připomínáme si Den vzniku samostatného Československa. Šimon a Juda zůstali zachováni jen v několika málo známých pranostikách, které se k 28. říjnu váží.

Jaké pranostiky jsou s 28. říjnem spojeny?

Na svatého Šimoniše přikluše k nám zima tiše. Šimona a Judy – zima leze z půdy. Šimona a Judy – zima je všudy. Šimona a Judy – kožich sneste s půdy. Šimona a Judy – tuhnou na poli hrudy.

Šimon a Juda nám také mohou prozradit, jaké počasí očekávat o Vánocích: Svatý Šimon a Juda počasí o Vánocích ovládá.

Babí léto se střední Evropě letos stále vyhýbalo. Existují sice doklady o tom, že babí léto bývalo leckdy i v listopadu, ale počasí září a října atmosféru očekávání teplých podzimních dnů nenavodilo. Spíš jsme uvěřili tomu, že zima leze z půdy a že je všudy. I z pranostik je totiž patrné, že jediné, co můžeme od počasí na konci října očekávat, je silné ochlazení.  Žádné naděje na teplo a slunce pranostiky nedávají.

Přesto se v posledních dnech zdá, že nás letos kromě doznívajících barev podzimu prohřeje i opožděné babí léto.

Eva Tvrdá

Reklama