Lidová slovesnost elektronického věku

Ve snaze uchovat a předat budoucím generacím rady do života vytvářeli naši předkové různá přísloví, rčení, pořekadla a pranostiky. Lidová slovesnost poučovala i bavila. Lidé se hned v dětství dozvídali, že bez práce nejsou koláče, jablko nepadá daleko od stromu, vrána k vráně sedá a spousty a spousty dalších informací.

A co dnes? Potřebuje člověk elektronického věku lidovou slovesnost a její moudrost? Zkušenosti typu „bez práce nejsou koláče“, už asi vyvanuly. Koláč dávno přestal být symbolem blahobytu. Podobně je tomu i s jablkem a stromem, neboť mladých lidí, kteří často vidí jabloň a její plody, ubývá, a vrány už také nepatří k hojně sledovaným živočichům. Obraznost tradiční lidové slovesnosti notně zastarala. Přesto se zdá, že i naše elektronická civilizace lidovou slovesnost potřebuje.

Občas v dialozích zaslechneme nějaké starší přísloví či rčení, naši mluvu však častěji zdobí věty, které do prostředí, v němž žijeme, zapadají daleko lépe. Jsou to třeba tzv. hlášky z reklam.  Zpravidla je užíváme pár týdnů, po této době se na obrazovkách objeví nová reklama s novou trefnou hláškou, kterou velice rychle zařadíme do svého slovníku, neboť cosi z naší aktuální doby a situace vyjadřuje. Užíváme ji všichni a všichni jí v aktuální situaci rozumíme. Na starou hlášku s klidem zapomeneme.

Vzniká však ještě jeden zvláštní a hodně užívaný druh lidové slovesnosti. Jeho počátky jsou spojeny s nástupem komplikovaných průmyslových technologií a užívá se jako tzv. zákony. Tento druh lidové slovesnosti akceptujeme a užíváme, baví nás a bereme ji jako lidovou moudrost podloženou každodenní zkušeností. Jedná se o tzv. Murphyho zákony.

Ten první byl stanoven americkým leteckým inženýrem E. A. Murphym a říká, že může-li se něco pokazit, pokazí se. Je to zákon velmi pesimistický, ale bereme ho s humorem. Velmi dobře totiž vystihuje naši elektronickou epochu. Tento základní zákon je neustále rozpracováván a dokládán v příkladech. Vznikly celé knihy Murphyho zákonů, k Murphyho zákonům bylo založeno i mnoho webů. Přispěvatelé z celého světa platnost těchto zákonů každodenními zkušenostmi neustále potvrzují.

Uživatel Ládínek vložil například na jeden z webů tuto zkušenost: 1. Benzín do sekačky dojde vždy na konci zahrady. 2. Když kanystr s benzínem přenesu na konec zahrady, dojde benzín na začátku. 3. Když dám kanystr do středu zahrady, sekačka zachrochtá a nadobro zdechne. 4. Odvezu sekačku do garáže a uklidím kanystry. 5. Jen tak se ještě pokusím sekačku natočit a ona běží…

I náš elektronický věk potřebuje moudrost lidové slovesnosti. Stejně jako ti, kteří tady byli před námi, i my si v každodenním životě předáváme poučení a pobavení, která nám přinášejí pocit sounáležitosti s ostatními. Murhyho zákony a hlášky z reklam v tomto neselžou.

Zvu vás v letošním roce na procházku lidovou slovesností. Připomeneme si klasické moudrosti, které už zastaraly, moudrosti, které svou platnost neztratily, a budeme objevovat nové, které svou platnost teprve dokazují.

Eva Tvrdá
www.evatvrda.cz

Reklama