Labyrint světa a ráj srdce

Jedna z velmi malých vesnic na Hlučínsku se jmenuje Bělá a dle českých standardů by měla skomírat, má k tomu totiž ten nejlepší předpoklad: je to velmi malá zemědělská obec v pohraničí.

 

 

 

 

V údolí mezi lesy a poli stojí však jeden výstavní dům vedle druhého, nad vesnicí se tyčí kostel s pečlivě udržovaným hřbitovem, pod kostelem je fotbalové hřiště, vedle něj relaxační areál a v nedalekých lesích hojně navštěvovaná pstruží farma. Zastavme se na chvíli v Bělé, porozjímejme a odpočiňme si. K rozjímání a odpočinku totiž  vytvořili v Bělé místní obyvatelé velmi zvláštní a příhodné místo.

Za vesnicí vyvěrá pramen vody, která je lidmi z okolí považována za léčivou. Napijme se chladné vody, zaposlouchejme se do okolního ticha, vyzujme boty a bosýma nohama projděme vodou stékající kamenným korýtkem od pramene do dvou malých bazénků. Pak ponořme ruce do vody a čekejme, až ruce prochladnou. Poté vstupme do bazénku a čapí chůzí choďme tak dlouho, až budeme mít nohy ztuhlé chladem. Pak si nohy usušme, nazujme boty a vydejme se na procházku labyrintem.

Labyrint tvoří cihlový chodník. Je vybudovaný z cihel klinkerek, které pocházejí z bývalých Rothschildových staveb. Chodník vede jako bludiště po kruhu směrem do svého středu a zase zpět a má průměr 26 metrů. Inspirací ke stavbě labyrintu v Bělé byl francouzský labyrint z katedrály v Chartres z roku 1213. Podobné labyrinty se stavěly v mnoha středověkých katedrálách. Putování po těchto chodnících mělo nahradit pouť do Jeruzaléma. Postupně labyrinty zanikly, dnes údajně zůstal zachován jen ten chartreský.

Než do labyrintu vstoupíme, přečtěme si slova, která jsou zapsána na kameni před labyrintem a která budeme potřebovat: Vydej se na cestu labyrintem, abys potkal boha ve svém srdci.

U pramene, v bazéncích a v labyrintu se setkávají lidé, kteří o sobě nic netuší, dosud se nesetkali, jsou si navzájem cizinci. Voda z pramene, chůze v bazénku, procházka labyrintem, rozjímání a touha po harmonii všechny na chvíli sbližuje. Odhazují své starosti, své masky a své role a stávají se poutníky nalézajícími v labyrintu světa ráj svého vlastního srdce.

[album: http://www.i-senior.cz/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Bela/]

Reklama