Krok první: sejdeme se na pracáku

Jan Větvička, mlád 24 let, právě otevřel oči ze sladkého spánku. Od večírku na oslavu jeho promoce uplynul měsíc a statut studenta se rozplynul. Dnešním dnem se z něj stává dospělý soběstačný jedinec, muž přinášející do rodinného rozpočtu peněženku nabitou zúročením investic do jeho vzdělání. Je tu ale jeden háček. Nejprve je třeba tu práci najít. A začít by se nejspíš mohlo bezplatnou registrací na úřadě práce.

Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat, a o práci se uchází.“ Tak začíná Základní poučení uchazeče o zaměstnání, které vyloví ze stojanu na chodbě. Posadí se na jednu z posledních volných židlí a čte dál. Dovídá se, že je třeba podat písemnou žádost, a tak si ve stojanu vyhledá formulář: Žádost o zprostředkování zaměstnání a dá se do jeho vyplňování.

Po minutách čekání, které mu připadají nekonečné (ostatně jako kterékoliv jiné sezení v čekárně), se konečně dostává na řadu. Vejde do kanceláře se svým šarmantním úsměvem na rtech, pozdraví a po vyzvání se posadí. Úřednice si od něj vezme vyplněný formulář a požádá ho o ostatní náležitosti. Postupně se tak na stole objevuje občanský průkaz (v případě, že by jej neměl, musel by doložit potvrzení o náhradním občanském průkazu a doklad s fotografií), maturitní vysvědčení, diplom a potvrzení o ukončení studia. Společně procházejí jednotlivé body Žádosti o zprostředkování a pracovnice ÚP vyplňuje evidenci v počítači.

Vy jste čerstvý absolvent, takže jste ještě nikde nepracoval?“Zatím ne, jen nějaké brigády na dohodu o provedení práce (DPP),“ odpoví Honza. „Dobře, pokud byste již přicházel ze zaměstnání, bylo by třeba doložit doklad o ukončení pracovního poměru, ale takhle to nebude potřeba.“ Zároveň mu založí evidenční kartu a vytiskne kartičku, do které zapíše termín příští návštěvy. „Tento termín je závazný,“ oznamuje mu s důrazem na poslední slovo. Honza přikyvuje a snaží si čerstvé informace bezpečně uložit do paměti. „Pokud by u vás nastala jakákoli nová skutečnost, týkající se vedení v evidenci (například závažnější změna zdravotního stavu), je třeba nám ji osobně nebo písemně nahlásit do osmi kalendářních dnů, ano? Jinak by to bylo považováno za nesplnění povinností uchazeče a museli bychom vás sankčně vyřadit.“  Společně nahlédnou do seznamu volných míst, ale nabídka pro Honzovu specializaci je nulová. Nezbývá než vytrvat.

Jako absolvent bez praxe, nemá Honza nárok na podporu v nezaměstnanosti. Musel by mít odpracovaných 12 měsíců, jakýmkoli způsobem, který lze zahrnout pod pojem „výdělečná činnost vedoucí k důchodovému pojištění“, tedy např. péčí o osobu blízkou (v invaliditě III. stupně nebo rodičovská a mateřská dovolená). Podporu by pak odebíral po dobu 6 měsíců. Ostatní práva a podmínky týkající se podpory si ostatně může vyhledat v II. kapitole Základního poučení uchazeče o zaměstnání, které dostane za úkol podrobně prostudovat. My se na podporu zaměříme příště a teď se pojďme podívat na souhrn nejdůležitějších bodů, které se v poučení nacházejí.

Absolventi základních a středních škol obvykle vstupují do evidence uplynutím posledních prázdnin, tedy k 1. září. Absolventi vysokých škol mají na prázdniny, během kterých je jim hrazeno zdravotní a sociální pojištění, nárok jen měsíc. Proto se většinou evidují už měsíc od vykonání závěrečné zkoušky.

Lidé přicházející ze zaměstnání se mohou evidovat kdykoli. Pokud však chtějí, aby jim v platbě pojištění vznikla návaznost, je třeba se evidovat do tří pracovních dnů po ukončení pracovního poměru.

Evidenci je třeba provést osobně (tedy v žádném případě ne v zastoupení příbuzných) a je třeba předložit zejména platný občanský průkaz, doklad o ukončení studia/pracovního poměru či jiné výdělečné činnosti, dokumenty o kvalifikaci a praxi.

Do evidence nemohou vstoupit účastníci pracovněprávního poměru (s výjimkou tzv. nekolidujícího zaměstnání, tedy práce na dohodu s výdělkem do 4.000,-kč), osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), společníci, jednatelé, ředitelé společností, komanditisté, členové představenstva dozorčí rady nebo družstva, správci, prokuristé a likvidátoři, členové zastupitelstva, soudci, poslanci, osoby výdělečně činné v cizině, nezpůsobilí pracovního poměru, studenti prezenčního studia a také pěstouni, kterým je vyplácena měsíční dávka 20 000 – 24 000 Kč.

Již evidovaní mají povinnost s úřadem práce spolupracovat, v dohodnutých termínech docházet na konzultace, pravdivě sdělit všechny podstatné informace a hledat si zaměstnání také samostatně. Změny osobních údajů nebo jiné podstatné fakta pro evidenci je třeba nahlásit do osmi kalendářních dnů, jinak hrozí sankční vyřazení.

Potvrzení o výdělku z nekolidujícího zaměstnání je třeba dokládat měsíčně, vždy do 28. dne následujícího měsíce, aby nebyl sankčně vyřazen.

Reklama