Kostel obývají duchové. Pomáhají s jeho obnovou

Duchové věřících, kostel sv. Jiří Luková, foto: Milan Holeček, zdroj: lukova-kostel.cz

V Lukové na Plzeňsku stojí neobvyklý kostel. Kostel svatého Jiří, který obývají tajemní hosté. Místní jim říkají duchové věřících. Tito duchové přitahují turisty z celého světa a pomáhají se záchranou kostela. Kdo jsou tajemní duchové? A jaké je jejich poslání?

Reklama

Barokní kostel sv. Jiří byl v Lukové vystavěn v roce 1352. Bohužel nečekal ho příliš radostný osud. V roce 1796 vyhořel. Před plameny se podařilo uchránit pouze klenbu presbytáře a sakristii. O čtyři roky později byl kostel přestavěn a dovybaven. Původně se v interiéru nacházely tři oltáře, přičemž hlavní oltář zdobily pozlacené sochy sv. Petra a Pavla a obraz sv. Jiří. Postranní oltáře se honosily obrazy neposkvrněné Panny Marie a Spasitele světa. K výbavě chrámu patřily další ceněné artefakty v podobě renesanční křtitelnice či liturgického vybavení.

Osud však kostelu sv. Jiří opět nepřál. Další požár zachvátil kostel během první světové války, kdy chrám přišel o zvony. Kostel byl také několikrát vyloupen a vydrancován. Přestože je kostel od roku 1958 kulturní památkou, poznamenal ho zub času a povětrnostních podmínek, kvůli kterým po dlouhá léta chátral.

Tedy až do doby, než se v chrámu v roce 2012 zabydlelo dvaatřicet duchů věřících. Duchů, kteří mlčky postávají či sedí, věnují se modlitbám a přihlíží hořkému působení času. Nebojte, nejedná se o skutečné duchy. Přízraky jsou vyrobeny ze sádry a jedná se o uměleckou instalaci tehdejšího studenta designu a umění Jakuba Hadravy.

„Kostel jakožto místo, kde se člověk setkává s bohem, se svým morálním učitelem, je místo, které je podle mého názoru primárně určeno k pěstování dobra v lidech. Fakt, že tyto stavby nyní zejí prázdnotou a chátrají, se promítá i do stavu dnešních lidí, kteří rovněž duševně chátrají a následně se rozpadají. Chtěl jsem na tuto problematiku upozornit a přimět náhodného pozorovatele zamyslet se nad tím, na jak významném místě právě stojí,“ říká autor umělecké instalace Jakub Hadrava.

Umělecká instalace splnila svůj účel. Přitahuje turisty z celého světa. Díky duchům se daří vybírat dobrovolné vstupné, které putuje na záchranu a obnovu historického kostela sv. Jiří.

Reklama