Jaké počasí bude na podzim a v zimě?

Nejznámějšími kritickými dny srpna jsou Vavřinec a především Bartoloměj. Svatý Vavřinec se připomíná 10. srpna a svatý Bartoloměj 24. srpna. Oba svatí jsou patrony sestupu léta k podzimu a lidové pranostiky v souvislosti s nimi věští, jaké bude nadcházející počasí.

Kolem Vavřince začínají průměrné denní teploty obvykle klesat. Lidové pranostiky to vyjadřují jasně: Vavřinec – první podzimec. K tomu se přidává samozřejmě spousta věštění: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. Na Vavřince povětří krásný, bude podletí suchý a jasný. Svatý Vavřinec je také patron vinařů, což se v pranostikách často vyjadřuje: Na svatého Vavřince slunečnost – vína hojnost. Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.

Meteorologie popírá, že by počasí jednoho určitého dne mohlo mít tak velký prognostický význam pro celý začátek podzimu, avšak vliv vícedenního počasí na začátek podzimu nevylučuje.

Svátek Bartoloměje má v lidové meteorologii významné postavení, je to období přechodu léta v podzim. V poslední třetině srpna se počasí stabilizuje a není už tolik ohrožováno vpády studeného vzduchu a následnými bouřkami. Na září pak připadají v průměru už jen jeden až dva bouřkové dny. A tento zlom lidová meteorologie spojuje s Bartolomějem: Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. Bartoloměj svatý odpoledne krátí. Po Bartoloměji studený rosy, nechoďte ráno bosi. Svatý Bartolomí všemu hlavu zlomí. O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky, a proto se nemá již nikdo koupati.

Svatý Bartoloměj samozřejmě také věští: Den Bartoloměje jest pravidlo celého podzimku. Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději. Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme též střídavý podzim. Sucho na Bartoloměje – mrazné zimy naděje. Na Bartoloměje moc mraků – v zimě moc sněhu.

A na závěr jedna pranostika, kterou vysvětluje meteorologie jako slib pěkného počasí při anticyklonálním proudění z východu a jako varování před cyklonálním deštivým počasím přicházejícím ze západu:

Fouká-li na Bartoloměje z Moravy,
vorej, sedláčku, pomali;
fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech,
pak si, sedláčku, s oráním pospěš!

Eva Tvrdá

Reklama