Jak s dušičkami souvisí americký Halloween?

Víte, jak vznikl Svátek Všech svatých? Jaké zvyky jsou spojené s památkou zesnulých? A proč v Severní Americe slaví Halloween?  

Dušičky vychází z Keltského konce roku, který se slavil v noci z 31. října na 1. listopad. Keltský rok začínal svátkem Samhainem, kdy všichni věřili, že v tento čas neexistuje hranice mezi živými a mrtvými. Mrtvé duše tak přicházely opět na zemský povrch za svými blízkými, a stejně tak živí mohli navštěvovat podsvětí.

Keltové obývali ve starověku velkou část Evropy včetně dnešního území České republiky, proto se Dušičky, které vychází ze svátku Samhain, slaví i u nás. Od 10. století se o rozšíření památky zesnulých postaral opat Odillo z Cluny. Ještě předtím ale důležitým aktem svátku Všech svatých bylo vysvěcení Pantheonu v Římě, které se konalo roku 609.

Pantheon byl antickým chrámem, ve kterém se uctíval kult římských bohů. S tím se dostáváme i k tomu, že svátek Všech svatých není úplně to samé jako Dušičky. Zatímco svátek Všech svatých je slavností, při které se vzpomíná na zemřelé, jež dosáhli věčné blaženosti, při Dušičkách vzpomínáme na ty, kteří k věčné blaženosti ještě nedošli. Od 12. století jsou Dušičky čistě katolickým svátkem připadajícím na 2. listopadu.

Dušičky nejsou jen svátkem, ale i pečivem

Dušičky se rozhodně neslaví jen v České republice. Velkou tradici mají i v dalších 18 evropských zemích a ve Spojených státech amerických. Především pak v Americe ale památku zesnulých přeměnili na Halloween. Název vychází ze spojení „All Hallow Even,“ což znamená „předvečera Všech svatých.“

Halloween se vrací k tradicím keltského Samhainu. Oba svátky mají společné bujaré zábavy, oblékání do kostýmů, koledu a zapalování ohňů.

V Česku je na Dušičky zvykem zajít na hřbitov, zapálit svíčku a položit na hrob živé květiny, které symbolizují věčný život. Dříve se na svátky peklo speciální pečivo, které svým tvarem připomínalo kosti. Takzvané „dušičky“ pak lidé dávali žebrákům a pocestným. Dodnes se na Dušičky konají bohoslužby v kostelech, v hřbitovních kaplích a u křížů.

Ať už uznáváte křesťanskou tradici či nikoliv, vzpomeňte si alespoň v tento čas na své blízké, kteří už nejsou mezi námi.

Reklama