Jak bylo rozděleno území v Římské říši?

Gardský most ve Francii (Pont du Gard), zdroj: pixabay.com

Jaké bylo vnitřní rozdělení Římské říše? Kdo spravoval jednotlivé provincie? A jak probíhal výběr daní v Římské říši?

Reklama

Výraz provincia původně označoval pravomoci římských úředníků, vysílaných na nově dobytá území. Za císařství se pak vztahoval i na samotné, nově dobyté území. Každá provincie obdržela základní směrnice, lex provincialis, které určily její hranice, rozdělení a privilegia.

Správu provincie měli v rukou buď propraetoři nebo prokonzulové, kteří stavěli armádu, vybírali daně a prostřednictvím ediktů vykonávali zákonnou moc. Každý správce provincie měl k dispozici skupinu legátu jmenovaných senátem. Císařské provincie se nechal římský císař pod vlastní kontrolou a senátorské provincie pak spravoval senát. Řím se mohutně rozvíjel právě díky nesmírnému přílivu daní z provincií a neustálého pohybu lidí a zboží.

Reklama