Čistící prostředky mají zbytečně velký obal

Hmotnost a objem obalu výrobku mají být podle zákona co nejmenší, praxe ale často vypadá jinak. V nadměrných obalech se prodávají také prací prášky a další mycí a čisticí prostředky. dTest vyzval konkrétní dovozce a výrobce těchto produktů, aby změnili praxi a přestali nadměrné obaly užívat.

Je to plýtvání obalovým materiálem, který platit nechci. Pokud nemá nějaký rozumný ochranný účel pro obsah, je nadměrný obal jen další papír nebo plast do kontejneru a bohužel taky marketinkový nástroj pro matení zákazníků,“ okomentoval tento nešvar pan Vojtěch M. na webu kampaně Neprodávejte vzduch.

Výrobci používají nadměrné obaly, protože počítají s tím, že se zákazník rozhoduje reflexivně. Obal prodává a čím je větší, tím je nápadnější. Navíc snáze zamaskuje případný úbytek obsahu. Používají se také unifikovaná balení pro různá množství výrobku.

Upozornili jsme vybrané dovozce a výrobce čisticích prostředků prodávaných v nadměrném obalu, že porušují zákon, a vyzvali je, aby od této praxe upustili. Chceme je přimět k odpovědnějšímu přístupu,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Nadměrné obaly čistících prostředků

  • čisticí prostředek AVA na vany
  • prášek do myčky Calgonit finish Classic POWER POWDER 2,5 kg
  • prací prášek Persil EXPERT COLOR XXL 70 COMPACT 5,25 kg
  • kapsle Persil EXPERT COLOR DUO-CAPS 15 480 g
  • mycí prostředek v kapslích Jar ALL in 1 dishwasher capsules Economy pack

Zákon o obalech říká, že ten, kdo uvádí výrobek na trh, je povinen zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší, a to s cílem snížit množství odpadu z obalů. Uvedené společnosti podle dTestu porušují prevenční povinnost uloženou tímto zákonem. Za správní delikt jim hrozí pokuta až do výše 500 000 korun.

Používání nadměrného obalu navíc odporuje i zákonu o ochraně spotřebitele, který zakazuje používat nekalé obchodní praktiky. „Obchodní praktika je podle zákona nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a může ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že učiní obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Za takové praktiky může dozorový orgán uložit sankci až do výše pěti milionů korun,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

Více informací na www.dtest.cz/vzduch.

Zdroj: dTest

Reklama