Blízké vzdálené město

V jižním Polsku, v části, které Poláci říkají Malopolsko, leží město Krakov. Se svými téměř osmi sty tisíci obyvateli je druhým největším polským městem. Říká se o něm, že je to hlavní město polské kultury.

 

 

 

V Krakově se nachází více než šest tisíc historických objektů, stará část města byla zařazena do světového kulturního dědictví.

Dominantou města je Wawel, vrch nad řekou Vislou. Již během osídlení kmeny Vislanů vzniklo na tomto vrchu důležité opevnění, které později ovládl Svatopluk a zařadil je do své Velkomoravské říše. Až do roku 999 zůstal Krakov pod vládou Přemyslovců, byl tedy součástí nejstarších struktur našeho státu.

Po roce 999 Krakov dobyl Boleslav Chrabrý a založil zde biskupství. Od roku 1038 se pak Krakov stal hlavním městem Polska.

Polsko, stejně jako Slezsko a Moravu, zasáhl v době středověku tatarský vpád. Hordy Tatarů plenily a ničily vše, co jim přišlo do cesty. Řada vesnic, hradů i měst lehla popelem, téměř zničen byl i Krakov.

Od poloviny 13. století začala pro Krakov doba obnovy. Na Wawelu byla kromě královského paláce vystavěna katedrála, která se stala místem korunovace polských králů. Přestože je od roku 1609 hlavním městem Varšava, vládci se dál nechávali korunovat na Wawelu a Poláci dál svůj Krakov považovali a považují za historické a kulturní centrum.

Z města nedaleko Wawelu zaujme především velké náměstí s tržnicí zvanou Sukiennice, což je obrovská zděná stavba s prodejními prostorami pod historickými klenbami a s kavárnou evokující staré časy.

Říká se, že Krakov je městem s největším počtem kostelů na nejmenší možné ploše. Kostely v Krakově nejsou jen památkami, jsou součástí života, Poláci si běžně odskočí během dne do kostela pomodlit se, porozjímat a jdou dál. Atmosféra kostelů tomu odpovídá. Každý z kostelů je jiný, stavebně i atmosférou, ale jedno mají společné: jsou živé.

Krakov jako královské město má samozřejmě i svou královskou cestu lemovanou historickými domy a starými kostely a svou univerzitu.

Nedaleko náměstí se dochovala část mohutného městského opevnění – Barbakan, nejslavnější krakovskou čtvrtí je Kazimierz, bývalé židovské město.

S Krakovem jsou spjaty mnohé významné osobnosti, vybírám ty, které jsou známy i nám: Vladislav II. Jagelonský, Mikuláš Koperník, Oskar Schindler, Jan Pavel II., Stanislaw Lem, Wislawa Szymborska (nositelka Nobelovy ceny za literaturu), Roman Polański.

Krakov se svou nezaměnitelnou duchovní a kulturní atmosférou patří mezi významná evropská města. Leží nedaleko našich hranic, přesto je pro většinu z nás městem neznámým a velmi vzdáleným.

[album: http://www.i-senior.cz/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/Krakov zdroj E. Tvrda/]

Foto: Jiří Smolka

Reklama